Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Mobiilisovelluksesta tukea, motivaatiota ja ohjausta sydänsairastuneiden arkeen

Taru Metsäsen YAMK-opinnäytetyössä toteutettiin monialaisella yhteiskehittämisellä mobiilisovellus sydänsairastuneille.

Sydänsairastuneet tarvitsevat pitkäaikaista vertaistukea, tietoa, aktiivista toimintaa ja terveydenhuollon ammattilaisten tukea läpi koko sairauden kaikissa ikäryhmissä. Erilaiset digitaaliset palvelut ja mobiilisovellukset voisivat ainakin osittain toimia siinä apukeinoina tähän. Niiden kautta voidaan sydänkuntoutuksesta sekä sydänsairastuneiden ohjaamisesta ja tukemisesta tehdä kokonaisvaltaisempaa ja asiakaslähtöisempää.

Laurean Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijan Taru Metsäsen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sydänsairastuneiden saamaa tukea ja ohjausta mobiilisovelluksen avulla. Tavoitteena oli kartoittaa sydänsairastuneiden toiveita ja tuen tarvetta sekä kehittää mobiilisovelluksen prototyyppi sydänsairastuneiden käytettäväksi.

Tavoitteena tukea, motivoida ja ohjata

Sydänliitto on kehittänyt Tulppa-kuntoutukseen pohjautuvan ja enimmäkseen verkossa tapahtuvan sydänvalmennuksen (eTulppa), jota pilotoidaan parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirissä. Taru Metsäsen opinnäytetyön tuloksena kehitetyn mobiilisovelluksen prototyypin tavoitteena on tukea, motivoida ja ohjata sydänsairastuneita omahoidon, kuntoutuksen ja elämäntapamuutoksen toteuttamisessa eTulppa-valmennuksen jälkeen. Lisäksi se toimii valmennuksen jälkeen ryhmälle yhteisenä ja turvallisena alustana vertaistuelle.

Vaikka mobiilisovellus kohdentuu opinnäytetyössä sepelvaltimotautipotilaille ja sydäninfarktin sairastaneille, niin sen käyttöä on jatkossa mahdollista pienillä muokkauksilla laajentaa myös muille sydänsairastuneille, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutumiskurssien jälkeen käytettäväksi, yleiseen käyttöön sydänsairastuneille heti sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai suuremmassa mittakaavassa jopa toisille potilasjärjestöille. Mobiilisovelluksen kautta voidaan siis löytää keino tukea ja ohjata sydänsairastuneita mukana heidän arjessaan.

Kokonaisvaltaista tietoa kotoutuksen jälkeen

Erityisen kriittinen vaihe sydänsairastuneen hoitoketjun ja tiedon saamisen kannalta on sairaalasta kotiutuminen. Lyhyen sairaalavaiheen aikana voi olla vaikea omaksua kaikkea tietoa ja ohjaus ei välttämättä ole riittävän kokonaisvaltaista. Opinnäytetyössä kehitetty mobiilisovelluksen prototyyppi voisi tulevaisuudessa toimia sydänsairastuneilla heti kotiutumisen yhteydessä.

Sovelluksen kautta kaikki oleellinen tieto on koottu yhteen kokonaisvaltaisesti. Tietoa löytyy sydänsairauden, liikunnan ja ravinnon lisäksi myös sosiaaliturvasta, kuntoutukseen hakeutumisesta ja henkisestä jaksamisesta. Lisäksi tietoihin on sovelluksen kautta mahdollista tutustua rauhassa omaisten kanssa ja niitä voi aina palata lukemaan uudelleen. Myös vertaistuki, eri yhteystiedot avun ja tuen saamiseksi sekä Sydänyhdistyksien tiedot ovat heti saatavilla.

Mobiilisovellus on monialaisen yhteiskehittämisen tulos

Kehittämismallina opinnäytetyössä oli digitaalinen Living Lab -toiminta, johon kuuluu olennaisena osana monialainen yhteiskehittäminen. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Sydänliiton, SotePeda 24/7 -hankkeen, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Aineistonkeruu tehtiin verkkokyselynä kesäkuussa 2020 Etelä-Suomen Sydänpiirin jäsenyhdistyksien henkilöjäsenille. Verkkokyselyn kautta saatiin esille sydänsairastuneiden toiveita ja tuen tarpeita, jotka toimivat kehittämisen ja mobiilisovelluksen suunnittelun perustana.

Mobiilisovelluksen prototyypin kehittäminen ja rakentaminen toteutui syksyn 2020 aikana monialaisena yhteiskehittämisenä, joka piti sisällään myös kaksi digitaalista työpajaa. Monialaisen yhteiskehittämisen tavoitteena oli saada mobiilisovelluksesta mahdollisimman tarkoituksenmukainen, toimiva ja asiakaslähtöinen. Mobiilisovelluksen prototyyppi suunniteltiin ja vietiin niin pitkälle kuin tässä yhteydessä oli mahdollista. Sydänliitolla on mahdollista lähteä toteuttamaan mobiilisovelluksen teknistä toteutusta prototyypin pohjalta ja tehdä siitä testiversio.

Tutustu Taru Metsäsen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoa:

Taru Metsänen
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
etunimi.sukunimi@pp.inet.fi