Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Kuraattorityö vahvistaa varhaiskasvatuksen moniammatillista tukea

Janita Peltolan opinnäytteessä kartoitettiin varhaiskasvatuksen kuraattorin työnkuvaa ja työn hyötyjä.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen YAMK -koulutuksen opiskelijan Janita Peltolan opinnäytetyössä kehitettiin Vantaan kaupungin kanssa vahvassa yhteiskehittämisen hengessä varhaiskasvatuksen kuraattorityötä sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä.

Opinnäytetyö liittyi Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen kuraattoripalvelun pilottikokeiluun, joka oli pääkaupunkiseudulla ensimmäinen laatuaan. Kyseessä on myös valtakunnallisesti vielä verrattain uusi palvelu, joka on kuitenkin osoittautunut varhaiskasvatuksen varhaista ja moniammatillista tukea vahvistavaksi.

Hyöty varhaisesta tuesta

Osana opinnäytetyötä syntyi mallinnus varhaiskasvatuksen kuraattorin työnkuvasta, joka oli näyttäytynyt epäselvänä sekä asiakasperheille että yhteistyökumppaneille. Varhaiskasvatuksen kuraattorityö koostuu yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja moniammatillisesta verkostotyöstä. Palvelun etuna nähtiin sen joustavuus ja matalakynnyksisyys. Työskentely oli painottunut yksilötyöhön, joka varhaiskasvatuksen kuraattoreiden kohdalla oli tarkoittanut vahvimmin työskentelyä lasten vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksen kuraattorin tuki näyttäytyi vaikuttavimpana perheissä, joissa hyvinvoinnin haasteet olivat vielä verrattain vähäisiä. Kuraattorin antaman palveluohjauksen kautta myös perheet, jotka tarvitsivat tilanteeseensa vahvempaa tukea, tulivat ohjatuiksi oikean tuen piiriin ja sitä kautta autetuiksi.

Yhteisöllistä työtä lisäämällä ja kehittämällä kuraattorin tuki voitaisiin kohdentaa tasavertaisemmin kaikille varhaiskasvatusta saaville lapsille ja vahvistaa varhaisen tuen rinnalla myös ennaltaehkäisevää työtä. Yhteisöllisen työn kautta myös perheiden mahdollisuus vertaistukeen kasvaa.

Tiivistä yhteistyötä moniammatillisessa verkostossa

Moniammatillinen yhteistyö on erottamaton osa varhaiskasvatuksen kuraattorin arkea. Kuraattoripalvelun myötä tiiviiksi osaksi varhaiskasvatusta tulee täysin uusi ammattiryhmä, mikä voidaan kokea organisaatioissa haasteena, mutta myös hedelmällisenä lähtökohtana yhteistyön kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen kuraattorityön on koettu vahvistavan moniammatillista tukea, josta ovat hyötyneet sekä asiakasperheet että varhaiskasvatuksen palveluissa työskentelevät ammattilaiset.

Moniammatillisen yhteistyön suurimpina kehittämisaiheina näyttäytyi yhteistyörakenteiden yhdenmukaistaminen, eri alan ammattilaisten roolien selkiyttäminen sekä jo toimivana koetun työparityöskentelyn laajentaminen koskettamaan varhaiskasvatuksen kuraattorin ja psykologin lisäksi myös muita varhaiskasvatuksen toimijoita.

Kuraattorityön tulevaisuus on avoin

Opinnäytetyön aineisto oli moniääninen, eri tutkimusmenetelmien hyödyntämisen kautta syntynyt kokonaisuus, jossa varhaiskasvatuksen kuraattorityön ja moniammatillisen yhteistyön kokemuksia ja näkemyksiä kartoitettiin laajasti varhaiskasvatuksen kentässä toimivilta ammattilaisilta niin paikallistasolla kuin valtakunnallisesti.

Huolimatta siitä, että varhaiskasvatuksen kuraattoripalvelu oli koettu kaikkien toimijoiden keskuudessa vaikuttavana, varhaiskasvatuksen moniammatillista tukea vahvistavana palveluna, on palvelun tulevaisuus edelleen monella paikkakunnalla avoin. Yhtenä suurimpana varhaiskasvatuksen kuraattorityön tulevaisuuden haasteena voidaankin pitää palvelun juurruttamista pysyväksi osaksi varhaiskasvatuksen palveluja, jotta varhaiskasvatuksen asiakasperheille suunnattu vaikuttava varhainen tuki toteutuisi myös tulevaisuudessa.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Janita Peltola
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, YAMK
janita.peltola@gmail.com