Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Itseohjautuvuus mahdollistuu sosiaali- ja terveysalalla yhdessäohjautuvuutena

Anu Puranen etsi opinnäytetyössään ratkaisuja työntekijöiden vaihtuvuuteen sosiaali- ja terveysalalla.

Työntekijöiden vaihtuvuus ja tyytymättömyys työoloihin ovat lähivuosina haastaneet sosiaali- ja terveysalaa. Anu Puranen lähti etsimään YAMK-opinnäytetyöllään alan haasteeseen vastausta itseohjautuvuuden mahdollistumisesta, jonka yhteydet työn merkityksellisyyteen, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen on todistettu laajan tutkimustyön pohjalta. Itseohjautuvuus mahdollistuu psykologisten perustarpeiden eli vapaaehtoisuuden, osaamisen ja yhteenkuuluvuuden sekä hyväntekemisen tyydyttymisen kautta. 

Opinnäytetyön tulokset todistivat, että itseohjautuva työskentely on yksityisellä sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajalla, Autismisäätiöllä mahdollista ja sen kehittämiseen on hyviä mahdollisuuksia ja konkreettisia keinoja olemassa. Tutkimuksen tulosten mukaisesti itseohjautuvuus mahdollistuu sosiaali- ja terveysalalla tuloksellisesti ja toimivasti tiimin ja esihenkilön yhdessäohjautuvuutena. Työyhteisön yhdessäohjautuvuuden kehittämiseen kannattaakin panostaa, kun tavoitellaan tuloksellista ja laadukasta palvelutoimintaa.

Itseohjautuvuuden mahdollistaminen organisaatiossa

Opinnäytetyön tuotoksena valmistui Autismisäätiölle itseohjautuvuuden mahdollistamisen suunnitelma, jossa itseohjautuvuuden organisaatiotasoinen kehittäminen keskitetään yhteenkuuluvuuden sekä osaamisen vahvistamiseen. Organisaatiotasoinen yhteenkuuluvuus on heikentynyt koronapandemia-aikana, ja suunnitelma tarjoaakin konkreettisia keinoja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen. Osaamisen jakamisen mahdollisuudet sekä urapolut ovat myös olennaisia tulevaisuuden kehittämiskohteita. Autismisäätiössä hyvällä tasolla olevien vapaaehtoisuuden ja hyväntekemisen mahdollisuuksien huomiointi on jatkossakin tärkeää.

Autismisäätiön yksiköiden kehittämisen tueksi suunnitelma tarjoaa yksikön yhdessäohjautuvuuden kehittämisen mallin, joka jatkuvan oppimisen kautta keskittää huomion yksikön työntekijöiden itseohjautuvuuden kokemusten kartoittamiseen, valmentavan johtajuuden kehittämiseen sekä yhteisten toimintamallien kehittämiseen organisaatiotasoisessa, sidosryhmät huomioivassa vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa.

Osallistavan kehittämisen tulos

Puranen toteutti opinnäytetyön kehittämisvaiheet keväällä 2022. Tutkimuksellisen kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa Puranen haastatteli yhdeksää Autismisäätiön työntekijää heidän itseohjautuvuutensa ja motivaation kokemuksistaan laadullisella teemahaastattelulla. Toisen vaiheen työpajassa Autismisäätiön johtoryhmän jäsenistä ja yksikön johtajista koostuva ryhmä ideoi itseohjautuvuuden osa-alueita mahdollistavia ja vahvistavia keinoja itseohjautuvuuden teorian ja haastattelutulosten antaman tiedon pohjalta. Näiden kehittämisvaiheiden tulosten pohjalta luotiin itseohjautuvuuden mahdollistamisen suunnitelma. Tämän opinnäytetyön tulokset voivat olla hyödyksi myös muille sosiaali- ja terveysalan toimijoille henkilöstön työhyvinvoinnin ja sitoutumisen haasteiden ratkaisemisessa.

Tutustu Itseohjautuvuuden mahdollistaminen sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa -opinnäytetyöhön kokonaisuudessaan Theseus-palvelussa.

Lisätietoja: 

Anu Puranen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
puh. +358 50 5436 585
anu.puranen@gmail.com