Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Digitaalisuus ja viestintä tukemassa opiskelijakokemusta

Saara Maalismaa tutki opinnäytetyössään opiskelijakokemusta parantavia digitaalisia palveluja.

Opiskelijakokemus on yksi korkeakoulujen käyntikorteista koulutuskilpailussa ja se on myös keino tukea opintomenestystä. Palveluiden asiakaskeskeinen kehittäminen -YAMK-koulutuksen opiskelijan Saara Maalismaan tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli parantaa opiskelijoiden palvelukokemusta Aalto-yliopistossa.  Tavoitteena oli ensisijaisesti löytää ne digitaalisen palvelun elementit, jotka parantavat opiskelijakokemusta. Toisena tavoitteena oli tunnistaa ne kehittämistarpeet, joita digitalisoituva palvelu asettaa opiskelijapalveluille.

Opiskelijan työpöytä ja palvelupolku

Opinnäytetyön tuloksena kehitettiin opiskelijan tärkeimpiä tarpeita kuvaava digitaaliselle palvelualustalle rakennettavan työpöydän rautalankamalli. Palvelualustalla viitataan järjestelmään, joka pystyy tuottamaan useampia palveluita ja prosesseja. Rautalankamalli on yksinkertainen työpöytäluonnos, joka mahdollistaa palautteen keräämisen. Opiskelijan työpöydän ja opiskelijapalvelukokemuksen tueksi laadittiin myös opiskelijan ohjauksen ja tuen palvelupolku. Opiskelijat toivovat työpöytää, joka tarjoaisi näkymän kaikkiin korkeakoulun digitaalisiin palveluihin ja työvälineisiin. Opiskelijoille keskeistä on tiedon ja oikeiden ihmisten löytäminen heidän omista lähtökohdistaan. He haluaisivat räätälöidä työpöytänäkymänsä tarpeidensa mukaan ja suodattaa viestinnästä ja tapahtumista itselleen olennaisimmat asiat.

Opiskelijan palvelupolussa tunnistettiin digitalisoinnin tarjoamia keinoja seurata ja tukea opiskelijoita proaktiivisesti. Opintojen seuranta lähes reaaliajassa mahdollistaisi tuen tarjoamisen silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Ohjaajan näkymä opiskelijan dataan ja opintojen kokonaiskuvaan tukisi ohjauksen yhteydessä opiskelijan tilanteen hahmottamista. Näin ohjaus voisi olla opiskelijalle henkilökohtaisempaa ja laadukkaampaa.

Opiskelijapalveluiden työ muuttuu

Opiskelijan digitaalisten työkalujen kehityksellä on vaikutusta myös opiskelijapalveluiden järjestämiseen ja opiskelijapalveluiden työn luonteeseen. Opiskelijapalveluissa painopiste on siirtymässä mekaanisesta tallennustyöstä yhä enemmän opiskelijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen. Kehittämistyöhön osallistuneet työntekijät kokevat muutoksen pääosin positiivisena. He odottavat innolla työkaluja, joiden ansiosta he voivat tehdä työnsä laadukkaammin sekä kehittää työtään. Osaamisen kehittämistä kuitenkin tarvitaan ohjauksen, datan käyttötaitojen ja viestinnän osalta. Näille alueille korkeakouluissa tarvitaan myös lisää erityisosaamista.

Pääasiallinen johtopäätös tutkimuksesta on, että opiskelijakokemuksen kehittämisessä viestinnällä on keskeinen rooli. Opiskelijat toivoivat ajankohtaista ja ketterää viestintää. Palvelualustan tekninen kyvykkyys ja opiskelijapalveluiden henkilökunnan osaaminen mahdollistavat viestimisen opiskelijoille yksilöllisesti ja proaktiivisesti – ja sitä kautta opiskelijakokemuksen parantamisen korkeakouluissa.

Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus

Tutkimustyö toteutettiin käyttäen palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä. Kehittämistyössä tiedon keräämisen metodeina käytettiin kyselyä, työpajoja ja haastatteluita.

Työ toimi pohjana Aalto-yliopiston opiskelijan digitaalisen työpöydän MyStudies.aalto.fi rakentamiselle. Se tuki priorisointia ensimmäisinä toteutettavien toiminnallisuuksien suhteen. Ensimmäinen versio työpöydästä on tarkoitus julkaista syksyllä 2021.

Tutustu opinnäytetyöhön Digitaalisen palvelualustan yhteiskehittäminen opiskelijakokemuksen parantamiseksi. Case Aalto-yliopiston opiskelijapalvelut Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Saara Maalismaa
Palveluiden asiakaskeskeinen kehittäminen (YAMK)
Puh. +358 50 4111271, Saara.maalismaa@aalto.fi