Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Muotoiluajattelun yhdistäminen tuotantoyrityksen innovaation alkupään prosessiin

YAMK-opiskelija Minna Pertun opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää muotoiluajattelun käytön kannalta valmistavan teollisuuden kohdeyrityksen ja innovaation alkupään prosessin käyttäjien tarpeita.

Uutinen 17.1.2019

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää valmistavan teollisuuden kohdeyrityksen ja innovaation alkupään prosessin käyttäjien tarpeita muotoiluajattelun käytön kannalta. Pilottiprojektien avulla selvitettiin miten muotoiluajattelu sopii yrityksen toimintaan ja kulttuuriin. Työn osana erillisenä projektina kehitettiin innovaation alkupään prosessi ja mietittiin miten muotoiluajattelu sopii siihen mukaan. Kerätyn tiedon perusteella kehitettiin viitekehys, joka kertoo minkälaisia asioita muotoiluajattelun tuomisessa yritykseen pitäisi ottaa huomioon. 

Työn tulokset kertovat, että innovaation alkupään projekteissa valmistavan teollisuuden yrityksessä tarvitaan henkilö, joka tuntee muotoiluajattelun ja pystyy ohjaamaan projektia palvelumuotoiluprosessin mukaisesti ja tuomaan muotoilunäkökulmaa myös muiden projektissa olevien tietoon koko projektin ajan. Kohdeyritys on alkanut hyödyntää opinnäytetyössä kuvattua prosessia. Työ antaa lisäarvoa muotoiluajattelun tutkimukselle, erityisesti osana tuotantoyrityksen innovaation alkupään prosessia. 

Innovaation alkupään prosessi määritettiin projektitiimillä stage-gate mallin mukaisesti niin, että vaiheet ja päätöksentekopisteet seuraavat toisiaan. Testattu muotoiluajattelun prosessi liitettiin vaihtoehtoiseksi tavaksi toimia radikaalien ideoiden kohdalla. Myös laajempi ehdotus muotoiluajattelun käytöstä on liitetty opinnäytetyöhön. Se ottaa huomioon muotoiluajattelun kokonaisvaltaisesti, mutta niin, ettei se vaikuta hidastavasti yrityksen toimintaan. 

Muotoiluajattelun prosessi on iteratiivinen ja sitä ei voi lineaarisesti ja yksinkertaisesti liittää innovaation alkupään prosessiin. Yhden idean matka sen synnystä liiketoiminnan kannattavuuslaskennan luomiseen asti voidaan piirtää lineaarisesti, mutta koska prosessiin kuuluu monenlaisia polkuja ja ideoita syntyy enemmän kuin mistä tehdään projekteja, kokonaisprosessi ei ole suoraviivainen. Muotoiluajattelun prosessia hyödyntämällä ideoita myös syntyy monessa vaiheessa. 

Innovaation alkupään prosessin kehitysprojektissa päätettiin, että muotoiluajattelua käytetään kohdeyrityksessä radikaalien ideoiden kehittämiseen ennen liiketoiminnan kannattavuuslaskelman luomista. Muotoiluajattelu tuottaa kuitenkin myös kehitysideoita, eikä pelkästään radikaaleja ideoita, ja myös ne pitää ottaa huomioon prosessissa. 

Työssä sovellettiin palvelukeskeistä logiikkaa, jonka mukaan arvo muodostuu aina arvon saajan mukaan. Prosessin arvo siis määräytyy sen mukaan miten sitä käytetään, vaikka yritys arvioikin sen tuottavaa arvoa saavutettuna liikevaihtona. Työntekijöiden kokemukset kuitenkin vaikuttavat oleellisesti mahdolliseen liikevaihdon kasvuun. Työntekijä toimii yhtenä arvon luojana prosessissa ja hänen täytyy ymmärtää mitä tehdään ja miten. Siksi prosessin ohjeistus ja terminologia ovat tärkeitä ja työntekijöiden näkökulmat täytyy ottaa huomioon prosesseja kehitettäessä.

 

Lisätietoja

Minna Perttu
opinnäytetyön tekijä
Service Innovation and Design degree programme
+358 406483536
minna.m.perttu@gmail.com