Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Kuinka digitaaliseen transformaatioon tulee varautua yrityksissä?

YAMK-opiskelija Janne Ronkainen tarkastelee opinnäytetyössään laajakäsitteistä ja monitulkintaista Digitaalista transformaatiota (DT) ja kuvaa työssään sen käsitemallia.

Uutinen 28.12.2018

Digitaalinen transformaatio (DT) muuttaa yritysten toimintaympäristöä kiihtyvällä vauhdilla ja leikkaa yritysten toimintojen läpi. Ilmiö on käsitteenä laaja ja se ymmärretään usealla tavalla. Opinnäytetyössä Janne Ronkainen kuvaa DT:n käsitemallia. Käsitemallia testataan tapaustutkimuksessa, jossa selvitetään DT:n ymmärrystä case-yrityksessä. Haastatteluilla pyritään laajentamaan johdon käsitystä ilmiön ulottuvuuksista ja kuinka niihin pitäisi varautua.

Digitaalinen transformaatio vaikuttaa johtamisen käytäntöihin

DT on ilmiö, jonka ominaisuuksia ovat läpileikkaavuuden lisäksi muutos, kiihtyvä nopeus ja epävarma suunta. Ilmiö aiheuttaa muutoksia yritysten asiakaskokemuksen tuottamiselle, käyttäjä- ja työntekijäkokemukselle, operatiivinen tehokkuudelle ja liiketoimintamalleille.  Tämä muutos kyseenalaistaa totuttuja johtamisen käytäntöjä ja strategiatyötä. Ne ovat usein aikakaudelta, jolloin muutokset olivat vähäisiä ja ennustettavia. Lyhentämällä suunnittelusykliä, sietämällä epävarmuutta, kokeilemalla ja tunnistamalla omat vahvuudet voidaan muutoksiin varautua herkemmin.

Yritysten organisaatio on muodostettu usein tehokkuusajattelun myötä, jolloin johtamisen käytännöt ovat sidottuja näihin rakenteisiin. Esim. strategiatyö, budjetointi, resurssit ja kehitysvastuut ovat niissä kiinni. Koska DT leikkaa toimintojen läpi, tulee yrityksissä poistaa siiloja ja uudistaa päätöksentekoa. Pitää selvittää miten asiakkaan tarpeisiin vastataan kokonaisuutena erillisten prosessien palasten sijaan. Resurssit ja rahoitus tulee kiinnittää näihin kokonaisuuksiin.

Teknologian ollessa DT:n polttoainetta yritysten tulee huolehtia kilpailukykynsä teknologian hyödyntämisessä. Liiketoiminnan ja IT:n välinen yhteistyö korostuu uusien teknologioiden ja ketterän kehityksen yleistymisen vuoksi. IT:ltä ja liiketoiminnalta vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja uudelleen organisoitumista jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi.

Teknologia uusien liiketoimintamallien mahdollistajana

Uusien teknologioiden avulla on syntynyt uusia liiketoimintamalleja, joista on esimerkkejä eri toimialoilta (AirBnB, Netflix, Spotify, Über). Nämä toimijat ovat usein tulleet toimialan ulkopuolelta. Siksi yrityksissä tulee avartaa toimintaympäristön tarkastelua oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Jatkuva muutos voi tuoda uusia mahdollisuuksia menestyvää digitaalista liiketoimintaa etsittäessä. Yrityksissä tulee ensin tunnistaa ne vahvuudet, jotka ovat elinkelpoisia myös tulevaisuuden liiketoimintamallissa.

Operatiivisen tehokkuuden edistäminen

Teknologian kehittyminen mahdollistaa prosessien uudelleen järjestämisen. Yrityksissä on vaikea haastaa nykyisiä käytäntöjä, jos ne otetaan annettuina eikä niitä osata kyseenalaistaa. Ei osata pohtia miten asiat voisi tehdä kokonaan toisin. Jos keskitytään vain nykyisten toimintojen automatisointiin, se heikentää uusien teknologioiden potentiaalia. Yrityksissä tulee varmistaa johdon avarakatseisuus eri vaihtoehtojen ja teknologian hyödyntämisen suhteen palkkaamalla toimialan ulkopuolelta ”tech-savvy” johtajia.

Opinnäytetyö on osa Laurean YAMK tutkintoa

Opinnäytetyö on tehty vuonna 2018 Laurean YAMK Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut koulutusohjelmassa Espoossa.

 

Lisätietoja

Janne Ronkainen
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
puh. +358 50 386 0703