Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Laurean opinnäytetyöstä ideoita sopimusten hallinnan kehittämiseen

YAMK-opiskelija Heli Leppänen tutki opinnäytetyössään sopimusten hallintaa ja haki sen kehittämiseen uusia ideoita ja toimintatapoja. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti parantamaan yrityksen palvelusopimusten hallintaa omien asiakkaidensa kanssa.

Uutinen 10.12.2018

Tehokas sopimusten hallinta voi luoda yrityksille kilpailuetua ja tehostaa päivittäistä toimintaa. Sähköiset työkalut ja palvelut mahdollistavat asiantuntijoiden työn siirtymisen rutiininomaisista töistä enemmän osaamista vaativiin tehtäväkokonaisuuksiin.

Opinnäytetyön toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkimusmenetelminä toimivat esimerkkiyrityksessä tehdyt teemahaastattelut sekä benchmarking-menetelmä. Kehittämistehtävänä toimi backcasting-työpaja, jonka avulla visioitiin esimerkkiyrityksen sopimusten hallintaa vuonna 2025.

Teemahaastattelun perusteella löydettiin näkemyksiä siihen, miten esimerkkiyrityksen sopimusten hallintaa voidaan parantaa uusien sähköisten työkalujen avulla sekä vahvistamalla henkilökunnan sopimusosaamista. Benchmarkingin kautta löytyi lukuisia muissa yrityksissä jo käytössä olevia sopimusten hallinnan keinoja, kuten sopimusten pisteytysjärjestelmä ja sopimusarkisto. Backcasting vahvisti näkemystä siitä, että digitalisaation avulla uskotaan sopimusten hallinnan prosessien automatisoituvan.

Sähköisten välineiden lisäksi, ennakoivalla sopimisella ja sopimuskoulutuksella on suuri merkitys hyvässä sopimusten hallinnassa. Tulevaisuudessa tarvitaan eri sidosryhmien yhteistyötä ja kehittämisessä tulee kuunnella myös asiakkaan ääntä, jotta päästään kaikki hyödyntävään lopputulokseen.

 

Lisätietoja:

Heli Leppänen
opinnäytetyön tekijä
YAMK, Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
p. +358 50 462 7837