Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Barents Rescue 2017 –pelastusharjoituksen arviointi osoitti tarpeen suomalaisten ja venäläisten välisen yhteistyön harjoittelulle ja kehittämiselle

YAMK-opiskelija Susanna Vainionpään opinnäytetyössä tutkittiin miten Barents Rescue 2017 –pelastusharjoitus tuki harjoitukseen osallistuneiden suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kuva: Susanna Vainionpää, Petroskoi 2017.

Uutinen 8.2.2019

Barentsin alueella tapahtuvassa suuronnettomuudessa korostuu tarve kansainväliset rajat ylittävälle yhteistyölle. Pelastuspalveluiden osalta lähimmät tarvittavat voimavarat ja resurssit saattavat sijaita naapurimaan puolella. Barentsin alueen pelastustoiminnan yksi ydintoiminnoista on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteiset Barents Rescue –pelastusharjoitukset. Miten varmistamme yhteistyön toimivuuden, kun suuronnettomuuksien on yleisesti arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa?

Opinnäytetyössä tutkittiin ja selvitettiin miten Petroskoissa syyskuussa 2017 järjestetty Barents Rescue –pelastusharjoitus tuki harjoitukseen osallistuneiden suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Opinnäytetyö pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) tulleeseen toimeksiantoon, jossa tehtävänä oli selvittää Barents Rescue –pelastusharjoituksista saatuja hyötyjä ja mahdollisia kehityskohteita.

Sopimukset ja henkilökohtaiset suhteet keskiössä

Tulokset toivat esille, että yhteistyötä tulee kehittää venäläisten kanssa. Yhteistyön sujuvoittamiseksi suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien olisi keskityttävä hyvien henkilökohtaisten suhteiden luomiseen venäläisiin toimijoihin sekä kahdenvälisten yhteistyösopimusten kehittämiseen venäläisten kanssa pelastusalan sopimuksen alasopimuksena. Sopimuksiin pohjautuvaa yhteistyötä tarvitaan ja yhteistyösopimuksia on tarpeellista päivittää säännöllisesti. Toimivan yhteistyön edellytyksenä ovat verkostoituminen sekä hyvät henkilökohtaiset suhteet muihin oman alan toimijoihin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Haasteena kahdenvälisen lääkinnän sopimuksen puuttuminen

Tärkeänä jatkokehityskohteena on kahdenvälisen lääkinnän sopimuksen luominen Suomen ja Venäjän välille. Kahdenvälisen lääkinnän sopimuksen kautta taataan pelastusyhteistyön toimivuus mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa suomalaisten turistiryhmien liikkuessa Venäjällä ja päinvastoin. Sopimus mahdollistaisi suomalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille verkostoitumisen Venäjällä ja samalla loisi mahdollisuuden henkilökohtaisten suhteiden luomiseen venäläisiin toimijoihin.

Opinnäytetyö ”Barents Rescue 2017: Hotellisortumaharjoitus sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välisen yhteistyön tukijana” pohjaa Barents Rescue 2017 –pelastusharjoituksen yhden osaharjoituksen (hotellisortuma) pohjalta tehtyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasivat kaikki harjoitukseen osallistuneet suomalaiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa. Nämä 12 toimijaa edustivat sosiaali- ja terveysministeriötä (STM), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS), Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystystä sekä sisä- ja ulkoministeriötä.


Lisätietoja:

Susanna Vainionpää
opinnäytetyön tekijä
Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen, YAMK
puh. +358 40 531 1992
susanna.vainionpaa@me.com
https://www.linkedin.com/in/susannavainionpaa/