Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Työpajanuoret hyötyisivät omasta työterveyshuollosta - Avun saaminen erityisesti psyykkisiin oireisiin haasteellista

YAMK-opiskelija Päivi Ruotonen tutki opinnäytetyössään työpajatoiminnassa olevien nuorten terveyspalveluja.

Kesän aikana on uutisoitu nuorten mielenterveysongelmien kasvusta ja hoitoon pääsemisen vaikeudesta.  Psyykkisiin oireisiin avun saamisen vaikeus tuli esille myös opinnäytetyössäni. Opinnäytetyöni aiheena oli työpajanuorten terveyspalvelut ja moniammatillinen työskentely. Tutkimus oli laadullinen ja kohteena oli Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden työpajatoiminnassa olevien nuorten terveyspalvelut.

Nuorten työpajatoiminta on valtakunnallisesti merkittävä toimija ja yksi tärkeä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä oleva tekijä.  Valtakunnallinen Sovari-mittari osoittaa työpajan onnistuvan erittäin hyvin sosiaalisessa vahvistamisessa. Työpajalla olevien nuorten taustat ovat hyvin erilaisia ja he tulevat työpajalle erilaisista elämäntilanteista.

Tutkimuksessa ilmeni, että erityisesti koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten on vaikea saada apua psyykkisiin oireisiin julkisesta terveydenhuollosta. Nuoret kokivat, että apua terveysasemalta saa vain fyysisiin oireisiin. Psyykkisiin oireisiin tarjottu tuki koettiin lyhytaikaisiksi ja terveydenhuollon palvelut hajanaisiksi. Haasteelliseksi avun saaminen koettiin nuorilla, jotka eivät pääse kodin ulkopuolelle tai jos psyykkisen oireilun lisäksi on päihdeongelma tai nuori on maahanmuuttajataustainen.

Tutkimuksessa selvisi, että nuori ei tule kuulluksi terveydenhuollon käynnillä ilman tukihenkilön mukana oloa. Nuoret haluavat antaa mahdollisimman hyvän kuvan itsestään lääkärille. Tämä voi antaa vaikutelman, että nuori pärjää vähemmällä avulla.  Nuoret korostivat terveydenhuollon ammattihenkilön tapaa kohdata heidät. 

Nettiä pidetään yhtenä tärkeimmistä kanavista hakea ja saada apua. Tämä näkyy myös terveydenhuollon palveluissa. Tutkimuksessa tuli esille, että psykiatrian palveluissa tarjotaan ensimmäisenä nettiapua. Nuoret kokivat jääneensä yksin nettisivujen käytön suhteen. He toivoivat, että nettiä ei tarjottaisi heti kaikille. Toisaalta erilaisia chat-palveluita toivottiin nykyistä enemmän.

Työpajanuoret saavat hoidon ja avun terveysasemalta eikä työpajalla ole kohdennettua työterveyshuoltoa. Opiskelemassa tai työelämässä olevat nuoret kuuluvat joko opiskeluterveydenhuollon tai työterveyshuollon piiriin. Vantaan kaupungin nuorten työpajalla moniammatilliseen työskentelyyn on panostettu ja terveydenhoitajan palvelut ovat työpajalaisten käytettävissä.

Tutkimuksessa ilmeni, että työpajalla olevasta nuorten työterveyshuollosta olisi hyötyä. Nuoret kokevat, että työpajahenkilöstöä on helppo lähestyä ja heille voi kertoa omista asioista.  Työterveyshuollon työntekijät näkisivät nuoren arjessa. Tuttuus auttaisi erityisesti avun saamisessa psyykkisiin oireisiin.

"Mun oma tiimi": työpajanuoren terveyspalvelut -opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Päivi Ruotonen
opinnäytetyön tekijä
Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen (YAMK)
paivi.ruotonen(at)gmail.com