Siirry sisältöön

Tutkimushaastattelu vaikeissa olosuhteissa vaatii luottamusta, läsnäoloa ja kunnioitusta

Laurean yliopettaja Mikko Häkkinen on tehnyt kenttähaastatteluita tuoreeseen tutkimukseen, joka käsittelee terveydenhuoltoon kohdistuvaa väkivaltaa Syyrian sodassa.

Laurean yliopettaja Mikko Häkkisellä on pitkä kokemus tutkimuksesta konfliktialueella.

- Istuimme tällä tavalla kasvokkain ja hän kertoi, että tuli Alepposta muutama päivä sitten ja ylihuomenna taas lähtee sinne. Kyllä se mietitytti ja pysäytti. On kummallinen tunne olla ihmisen kanssa, joka on ollut juuri kuolemanvaarassa. Nyt ollaan hetki tällaisessa pysähtyneessä tilassa ja kohta hän lähtee taas kuolemanvaaraan. Siinä tilanteessa on tiettyä pyhyyttä.

Laureassa yliopettajana toimiva Mikko Häkkinen on yksi tuoreen Caught in crossfire: health care workers’ experiences of violence in Syria -artikkelin kirjoittajista. Artikkelia varten hän matkasi Turkkiin haastattelemaan Syyrian sodassa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia.

Laureassa Häkkinen vastaa Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksesta sekä opettaa mm. Global Health and Crisis Management YAMK -koulutuksessa. Häkkisellä on pitkä kokemus haastatteluista vaikeissa olosuhteissa, ja hän kertookin, että tärkeintä on olla tilanteessa kunnioittava ja läsnä sekä saavuttaa haastateltavan luottamus.

- Monet haluavat maailman tietävän mitä tapahtuu, mutta kertominen siitä on hankalaa. Jos ihmisellä on vaikeaa, mutta hän haluaa silti tulla haastatteluun, niin lähdemme yhdessä kulkemaan kohti sitä vaikeaa asiaa. Yhdessä osallistujan kanssa saavutettu onnistuminen haastattelussa on mieletön tunne.

Tutkimus antaa äänen väkivaltaa kokeneille terveydenhuollon ammattilaisille

Syyrian sota on valitettavan tunnettu kansainvälisen Geneven sopimuksen rikkomisesta. Sopimuksessa taataan sodan aikana terveydenhuollon henkilöstön, tilojen sekä kuljetuksen turvallisuus. Caught in crossfire -artikkelin takana on tutkimusryhmä, johon kuuluu Häkkisen lisäksi Agneta Kallström, Orwa Al-Abdulla, Hannu Juusola ja Jussi Kauhanen.

- Halusimme lähteä selvittämään, tapahtuuko tätä todella. Ajattelimme, että on paras tehdä tutkimusta suoraan ilman välikäsiä. Halusimme antaa äänen niille ihmisille, joilla on ensisijaista kokemusta tällaisesta väkivallasta, Mikko Häkkinen kertoo artikkelin lähtökohdista.

Tutkimuksessa selvisi, että väkivaltaa kohdistetaan tarkoituksella suoraan terveydenhuollon työntekijöihin, toimitiloihin ja ambulansseihin. Häkkinen kertoo, että nämä asiat ilmenivät Turkissa tehdyistä haastatteluista heti.

"Täytyy ymmärtää, että haastateltava on tilanteessa asiantuntija."

Jotta vaikeassa tilanteessa oleva ihminen voisi kertoa luottamuksellisesti kokemuksistaan, haastattelun tulee tapahtua anonyymisti haastateltavan ehdoilla. Häkkisen mukaan tärkeitä periaatteita ovat esimerkiksi se, että haastateltava saa itse valita haastattelupaikan sekä mahdollisen tulkin ja että aikaa ei haastattelijan puolelta rajoiteta.

- Luottamus muodostuu minun kokemukseni mukaan siitä, että on itse avoin. Lisäksi nöyryys on tärkeää. Täytyy ymmärtää, että haastateltava on tilanteessa asiantuntija ja kunnioittaa hänen ainutkertaista kokemustaan ilmiöstä, jonka äärellä ollaan.

Lisäksi Häkkinen korostaa, että haastattelutilanteessa täytyy olla täysin läsnä. Läsnäolosta viestii myös kehonkieli ja fyysinen positio haastateltavaa kohden.

- Läsnäolon taito on todella tärkeä. Haastattelijan täytyy olla syvässä keskittyneisyyden, rauhan ja läsnäolon tilassa. Kaikki tämä vaikuttaa yhdessä haastattelun onnistumiseen.

Vaikeissa olosuhteissa saatuja oppeja voi hyödyntää laadullisen tutkimuksen kehittämisessä

Mikko Häkkinen kertoo, että hän päätyi Laureaan opetustyöhön, sillä hän halusi päästä hyödyntämään asiantuntijuuttaan monipuolisten YAMK-koulutusten parissa. Laureassa on yhteensä viisi sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opettamisen lisäksi Häkkinen on mukana hanketoiminnassa ja tekee tutkimustyötä.

"Monet näistä periaatteista ovat täysin hyödynnettävissä laadullisessa tutkimuksessa myös täällä."

Konfliktialueilla tehdystä kenttätyöstä saatuja kokemuksia voi Häkkisen mukaan hyödyntää monella tapaa opetuksessa:

- Kokemuksista on tutkimusmenetelmien opettamisen näkökulmasta paljon arvoa. Monet näistä periaatteista ovat täysin hyödynnettävissä laadullisessa tutkimuksessa myös täällä. Haastavassa tilanteessa olevat ihmiset täällä saattavat olla esimerkiksi väkivallan tai muiden traumaattisten kokemusten läpi käyneitä. Periaatteet ovat tällöin täysin samoja: kunnioittavuus, tilan antaminen, läsnäolon ilmapiirin luominen.

Vuorovaikutus ja kohtaaminen haastattelutilanteessa on laadullisen tutkimuksen keskiössä, jotta haastateltava pystyy kertomaan kokemuksistaan. Mikko Häkkinen kokeekin, että äärimmäisen hankalista haastattelutilanteista saa hyviä oppeja siihen, miten laadullisen tutkimuksen haastattelutilanteesta voi tehdä onnistuneen:

- Miten hetkestä saisi rakennettua sellaisen, että ihmisyytemme kohtaisi siinä. Olisimme ihmisinä yhdenvertaisia ja se, mikä meitä erottaa, voisi väistyä. Loppupeleissä kaikilla meillä ihmisillä on kuitenkin paljon yhteistä.

Tutustu tutkimusartikkeliin tästä linkistä