Siirry sisältöön

Palkittu YAMK-opinnäytetyö nostaa esiin nuorten äänen

Eine Siimes ja Mikko Ketvell kehittivät opinnäytetyössään keinoja seksuaalisen häirintään vastaiseen työhön.

Eine Siimes ja Mikko Ketvell.

Tutkimusten mukaan nuoriin kohdistunut seksuaalinen häirintä on yleistä ja se myös näyttäisi lisääntyneen viimeisten vuosien aikana. Millaisin keinoin seksuaalista häirintää voitaisiin ennaltaehkäistä, ja miten siihen pitäisi puuttua toisen asteen oppilaitoksissa? Muun muassa näihin kysymyksiin hakivat vastauksia Eine Siimes Laureasta ja Mikko Ketvell LAB-ammattikorkeakoulusta yhteisessä YAMK-opinnäytetyössään.

Keväällä 2020 valmistunut opinnäytetyö Keinoja toiselle asteelle seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön palkittiin viime vuoden lopussa Nuorisotutkimusseuran toimesta vuoden parhaana nuorisotutkimuksellisena YAMK-opinnäytetyönä.

Nuoret: seksuaalisesta häirinnästä ei puhuta tarpeeksi

Eine Siimeksen ja Mikko Ketvellin opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tarkistuslista toisen asteen oppilaitoksille seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä helsinkiläisen toisen asteen oppilaitoksen kanssa.

Aivan erityisesti tekijät halusivat työssään tuoda opinnäytetyönsä kautta esiin nuorten ääntä ja näkökulmaa aiheeseen:

-    Tutkimuksessamme tuli selkeästi esiin se, että seksuaalisesta häirinnästä ei nuorten mielestä puhuta tarpeeksi. Esimerkiksi kiusaaminen ja kiusaamiseen puuttuminen näkyvät kouluissa paljon, mutta seksuaaliseen häirintään puuttuminen usein unohdetaan, kertoo Laureassa Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -YAMK-koulutuksessa opiskellut Eine Siimes.

Nuoret eivät myöskään tiedä kenen kanssa he voisivat puhua kokemastaan häirinnästä. Siimes ja Ketvellin ehdottavatkin kouluihin erityistä seksuaalisen häirinnän yhteyshenkilöä, joka tuntisi teeman, ja jonka kanssa nuoret voisivat puhua.

Työelämälähtöisyys keskeistä YAMK-opinnoissa

Kuraattorina toisen asteen oppilaitoksessa työskentelevä Eine Siimes toivoo, että opinnäytetyö ja sen saama tunnustus nostaisi tärkeää aihetta entistä enemmän esiin. Näin on myös tapahtunut. Helsingin kaupungilla on käynnissä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan ja groomingiin liittyvä hanke, jonka tiimoilta Siimes on tulevana keväänä esittelemässä opinnäytetyön tuloksia.

-    Koko meidän työn lähtökohta oli kehittää konkreettisia työvälineitä, mitä oppilaitoksissa voitaisiin seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä ja puuttumisessa hyödyntää, hän sanoo.

Työelämälähtöisyys ja työelämän kehittäminen onkin Eine Siimeksen mielestä punaisena lankana niin YAMK-opinnäytetyössä kuin YAMK-opinnoissa ylipäänsä; miten työtä sosiaali- ja terveysalalla voitaisiin tehdä entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin.

-    Koen, että sain YAMK-opinnoista paljon uutta omaan työhöni kuraattorina – monia erilaisia näkökulmia ja työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn, Siimes jatkaa.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.