Siirry sisältöön

Muistijälkiä virtuaalimatkailusta – opiskelijat selvittivät virtuaalimatkailun mahdollisuuksia

Toukokuussa päättynyt Tourism Grand Tour -opintojakso vahvisti opiskelijoiden virtuaalimatkailuosaamista.

Toukokuussa Laurea-ammattikorkeakoulussa päättynyt Tourism Grand Tour -opintojakso vahvisti opiskelijoiden virtuaalimatkailuosaamista. Opintojakso toteutettiin yhteistyössä Coventryn yliopiston Lontoon yksikön ja Barcelonassa sijaitsevan Ostelea yliopiston kanssa.

Virtuaalimatkailu on kasvattanut suosiota matkailijoiden keskuudessa. Vaikka suosion kasvu on tapahtunut osin pakon sanelemana, virtuaalimatkailu on tullut jäädäkseen. Erityisesti teknologian ja älylaitteiden suorituskyky on parantunut niin paljon, että kenellä tahansa on mahdollisuus vastaanottaa virtuaalisia matkailukokemuksia.

Matkailukohteet hyödyntävät virtuaaliympäristöjä hyvin eri tavoin. Virtuaaliympäristössä käyttäjät voivat tutustua kohteeseen ja käyttäjäkokemusten räätälöintimahdollisuuksia on lähes rajattomasti. Tourism Grand Tour -opintojen korkeakouluyhteistyö mahdollisti virtuaalimatkailun tarkastelun useissa eri matkailukohteissa.

Virtuaalimatkailusta helpotusta liikamatkailuun?

Tourism Grand Tour -opintoihin liittynyt korkeakouluyhteistyö koostui kahdesta osasta. Ensimmäinen osa toteutettiin Coventryn yliopiston kanssa, jossa opiskelijat selvittivät virtuaalimatkailun käyttöä kohteissa, jotka todennäköisesti kärsivät liikamatkailusta uudessa normaalissa. Opiskelijoiden selvityksen lähtökohtana pidettiin vastuullisen matkailun ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

Yhteistyön kautta selvisi, että virtuaalimatkailuun liittyvien toimintatapojen välillä on eroja. Vaikka virtuaalimatkailu ei korvaa oikeassa ympäristössä tapahtuvaa matkustamista, se vähentää liikamatkailua. Virtuaalimatkailun avulla voidaan esimerkiksi kokea ympäristöjä, jotka ovat suljettuja suosituissa matkailukohteissa. Se tuo lisäarvoa matkakokemukseen. Lisäksi virtuaalimatkailu on ympäristöystävällinen tapa matkustaa.

Tourism Grand Tour -opintojen toinen osa käsitti yhteistyön Barcelonassa sijaitsevan Ostelea-yliopiston kanssa. Sen aikana opiskelijat selvittivät virtuaalimatkailuun liittyvää ostokäyttäytymistä sekä analysoivat virtuaalimatkailun mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia valitsemissaan matkailukohteissa. Tarkasteluun valikoitui yhteensä kuusi kohdetta: Tokio, Singapore, Helsinki, Berliini, Malaga ja Islanti.

Kansainvälinen yhteistyö lisäsi opiskelijoiden ymmärrystä siitä, kuinka virtuaalimatkailua on otettu käyttöön ja kenelle palveluita on suunnattu. Virtuaaliympäristöjen etu näyttäisi olevan se, että käyttäjät voivat kokea matkailukohteen etukäteen. Lisäksi virtuaaliympäristö vaikuttaa mielikuvan muodostamiseen matkailukohteesta, joten sillä on vaikutusta ostopäätökseen. Haasteena näyttäisi olevan erityisesti virtuaaliympäristöjen käytettävyys. Erityisesti kokonaisvaltaisessa käyttäjäkokemuksessa ja tuotteistuksessa näyttäisi olevan suuria eroja matkailukohteiden välillä.

Korkeakoulukumppanuuksista vaikuttavuutta

Monipuoliset opintojaksototeutukset ovat keskeinen osa restonomikoulutusta. Korkeakouluyhteistyö vastasi osaltaan Laurean kriittisiin muutoshankkeisiin, joihin sisältyy kansainvälisen kumppanuusverkoston vahvistaminen ja digitalisaatio. Erittäin lupaavasti toiminut yhteistyö ja monipuolisten pedagogisten käytänteiden hyödyntäminen edustavat joustavaa verkostoyhteistyötä koulutuksen kehittämisessä. 

Onnistunut yhteistyö perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen. Yhteistyömuotojen pilotointi ja testaus ovat välttämättömiä edellytyksiä yhteistyölle sekä sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Yhteistyön vahvistamiselle on olemassa hyvät lähtökohdat, koska molempien korkeakoulujen kanssa on tehty aikaisempina vuosina onnistunutta yhteistyötä.

Matkailuteollisuus on uusien mahdollisuuksien edessä. Kun rajoitustoimia puretaan, digitalisuuden hyödyntäminen ratkaisee osaltaan menestymisen. Matkailuyritysten kestävän kasvun turvaaminen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen voisi olla entistä keskeisempi osa kansainvälistä yhteistyötä. Tässä auttaisi erityisesti yritysprojektien pilotointi, mikä lisää verkostoyhteistyön vaikuttavuutta. Matkailun ja muiden alojen rajapinnassa tapahtuvassa innovaatiotoiminnassa virtuaalimatkailulla ja digitalisaatiolla on näin ollen pysyvä paikka.

Lisätietoja: