Siirry sisältöön

Mitä osaa ja tekee varhaiskasvatuksen sosionomi?

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkenttä oli puheenaiheena ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusverkoston seminaarissa.

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut ja tapahtumassa muutos. Vuonna 2018 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslaissa on tullut esiin ihan uusi ammattinimike: varhaiskasvatuksen sosionomi. Se, mitä varhaiskasvatuksen sosionomi osaa ja tekee, on kuitenkin vielä avoinna, samoin aihepiiriin liittyen muun muassa hänen koulutuksensa, palkkauksensa ja sekä jatkokoulutus- että uramahdollisuutensa.

Ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusverkosto järjesti Mitä osaa ja tekee varhaiskasvatuksen sosionomi -webinaarin 17.3.2021. Siihen osallistui yli 500 henkilöä, mukana oli myös sosionomiopiskelijoita ympäri Suomen. Webinaarin puheenvuoroissa tuotiin esiin muun muassa työnantajan, etujärjestön ja koulutuksen näkökulmaa. Webinaarissa kävi hyvin ilmi kysymyksen ajankohtaisuus ja moniulotteisuus. Kysymyksen käsittely vaatii eri toimijoiden yhteistä työtä. Kyseessä on toisaalta uravalintoja tekevien osalta henkilökohtainen, toisaalta yhteiskunnallinen asia.

Varhaiskasvatus on kriittinen palvelu, jonka laatu, veto- ja pitovoimaisuus tulee taata. Varhaiskasvatuksen sosionomille ei ole tulossa yhtäältä määrättyä työnkuvaa, vaan kyseessä voi olla hyvinkin muuttuva ja jopa varhaiskasvatusryhmäkohtainen tehtävä. Webinaarissakin oltiin yksimielisiä: varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä on joka tapauksessa tärkeä.

-       Sosionomien osaaminen on laajaa. Varhaiskasvatuksen sosionomit osaavatkin paitsi annettavaan tehtävään tarttua, myös olla mukana sitä ja varhaiskasvatuksen toimintaa kehittämässä!, toteaa ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusverkoston puheenjohtaja Paula Väliaho.

Lisätietoja: