Siirry sisältöön

Lääkkeenmääräämiskoulutuksesta lisää oppia myös potilaan tutkimiseen

Laurea tarjoaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen oikeuttavaa lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaminen edellyttää 45 opintopisteen laajuisia korkeakouluopintoja. Laureassa lääkkeenmääräämisen lisäkoulutusta on tarjottu vuodesta 2011 lähtien ja seuraava koulutus käynnistyy keväällä 2022.

Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen. Sen suoritettuaan sairaanhoitaja voi hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

”Lisää ammatillista varmuutta”

-    Lääkkeenmääräämisen pätevyys on todella tärkeä juttu ja heti, kun tämä koulutus tuli mahdolliseksi, halusin mukaan, muistelee ensimmäisessä Laurean toteuttamassa koulutuksessa aloittanut Heli Löflund.
-    Farmakologian osaaminen oli koulutuksessa todella tärkeää, sillä sairaanhoitajan koulutus tarjoaa siihen vain pintaraapaisun.

Sairaanhoitajana silloin työskennellyt Löflund toimii nyt osastonhoitajana Leppävaaran terveysasemalla Espoossa. Lääkkeenmääräämiskoulutus toi hänelle paljon lisää ammatillista osaamista ja varmuutta työhön:

-    Ammatillinen varmuus on tärkeä terveysasemalla, jossa hoitaja ottaa itse potilaat vastaan. Näin ei kaikkea tarvitse kysyä lääkäriltä, hän sanoo.
-    Terveysasemalla työskennellään paljon myös ehkäisyasioiden parissa ja myös tähän koulutus toi lisäosaamista.

Myös osaaminen potilaan tutkimiseen vahvistuu

Koulutuksen sisällössä korostuu lääkkeenmääräämiseen tarvittavat tiedot ja osaaminen. Farmakologia ja lääkkeenmäärääminen sekä turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa muodostavat yli puolet koulutuksen 45 opintopisteestä.

Varsinaisen lääkehoidon osaamisen lisäksi koulutuksen osallistujat pitävät koulutuksen tärkeänä antina kliiniseen tutkimukseen, hoidontarpeen arviointiin ja diagnosointiin liittyvää osaamista. Näin kuvailee myös lääkkeenmääräämiskoulutuksesta vuonna 2018 valmistunut Leena Forslund.

-    Teen pääasiassa diabetestyötä ja siinä lääkkeenmääräämisoikeus ja farmakologian osaaminen on todella arvokas lisä omaan kokemukseen. Varsinkin monisairaiden potilaiden kohdalla on osaan nyt entistä paremmin arvioida hoitoa kokonaisuutena, Loviisan terveyskeskuksessa terveydenhoitajana työskentelevä Forslund kuvailee.
-    Samalla osaaminen potilaan tutkimiseen liittyen kehittyi hyvin paljon.

Asiantuntijana työyhteisössä

Forslund on huomannut, että lääkkeenmääräämiskoulutus tuo tärkeän lisän sairaanhoitajan asiantuntijuuteen moniammatillista yhteistyötä tehtäessä:

-    Varsinkin diabeteshoitoon liittyen teemme tiivistä yhteistyötä lääkäreiden kanssa, kertoo Leena Forslund, joka on lääkkeenmääräämiskoulutuksen suoritettuaan vieraillut Laureassa luennoimassa diabeteshoitotyöstä opiskelijoille.

Sekä Heli Löflund että Leena Forslund näkevät lääkkeenmääräämisen tärkeäksi osaamiseksi kaikille hoitajille – erityisesti terveysasematoiminnassa:

-    Kaikki terveysasemat varmasti hyötyisivät siitä, että ”lämä-hoitajien” osaamisesta, terveydenhoitaja Forslund painottaa.
-    Varsinkin pienillä terveysasemilla korostuu lääkemääräyksen kirjoitusoikeus. Isommilla asemilla puolestaan arvokkaaksi asiaksi nousee heidän asiantuntijuutensa esimerkiksi koulutuksessa, perehdytyksessä ja ohjauksessa.

Lue lisää sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksesta.