Siirry sisältöön

Kokeiluilla uusia hyvinvoinnin ratkaisuja Kalasatamaan

Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing - hanke vauhdittaa terveyttä ja hyvinvointia edistävien digitaalisten ratkaisuiden syntymistä.

Ilmakuva Kalasatamasta.
Kuva: Sami Lensu

Uutinen 10.9.2018

- Helsingin kaupunki haluaa tulevaisuudessa olla entistä enemmän palveluntuottajan sijaan uusien, innovatiivisten palvelujen mahdollistaja. Kalasataman älykäs kaupunginosa on tämän kehityksen etunenässä - kokeilualusta, joka auttaa uusien innovaatioiden syntymistä, kuvailee Fiksu Kalasatama -hankkeen tausta-ajatusta kehityspäällikkö Kaisa Spilling Forum Virium Helsingiltä.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka haluaa tehdä Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

- Kehittäjä, fasilitaattori, mediaattori, kokeiluagentti, Kaisa Spilling listaa Forum Viriumin moninaisia rooleja.

Pk-yritykset mukaan ideoimaan

Syksyllä 2017 Forum Viriumin johdolla käynnistyi uusi hanke Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing. Vuoden 2018 loppuun asti kestävässä, Uudenmaan liiton rahoittamassa hankkeessa tutkimuskumppanina on Laurea.

Osana hanketta toteutetaan Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelma, joka pyrkii vauhdittamaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien digitaalisten ratkaisuiden syntymistä. Kokeiluohjelmaan haetaan mukaan pk- ja startup-yrityksiä, joilla on uusia ideoita urbaaniin hyvinvointiin.

Tavoitteena on löytää keinoja, joilla kaupunkilaiset voisivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan digitaalisten ratkaisujen avulla.

Kokeiluohjelmaan valittuja ideoita yhteiskehitetään ja kokeillaan Kalasataman alueella.

- Uuden näkökulman tähän hankkeeseen tuo alueen isojen yrityskumppaneiden mukanaolo. Mukana ovat REDIn kauppakeskusta rakentava SRV, KESKO, jonka päätoimitalo K-kampus valmistuu Kalasatamaan sekä lisäksi Forum Viriumin kumppaniyritys CGI, kehityspäällikkö Spilling korostaa.

- Julkisen sektorin ja suurten yritysten yhteistyöstä syntyy uudenlaisia oivalluksia ja synergioita, mikä on erittäin mielenkiintoista myös kokeiluohjelmaan osallistuvien startupien kannalta.

Startup ja pk -yritysten haku kokeiluohjelmaan oli käynnissä alkuvuodesta ja maaliskuun alussa kymmenen kiinnostavinta ideaa kutsuttiin yhteiskehittämisen Jam-tapahtumaan, jota Laurean palvelumuotoilun YAMK-opiskelijat fasilitoivat. Tapahtuman tueksi opiskelijat ovat myös keränneet aineistoa haastattelemalla kaupunkilaisia.

Ideat testiin kokeilusprinteissä

Lopulta tiimien joukosta valitaan toteutettavaksi kolmesta viiteen kokeilusprinttiä:

- Kokeilujen myötä yritykset saavat aitoa käyttökokemusta sekä arvokasta asiakaspalautetta tuotteensa ja liiketoimintamallinsa kehittämiseen. Kalasataman aktiivinen verkosto tarjoaa heille myös loistavan mahdollisuuden löytää uusia yhteistyökumppaneita, Kaisa Spilling kertoo.

Kalasatamassa on muutaman vuoden ajan ollut käynnissä nopeiden kokeilujen ohjelma, jossa on toteutettu toistakymmentä pientä kokeilua. Sosiaali- ja terveysalan kokeiluissa tukena on ollut Laurean vuonna 2016 suunnittelema kehittämis- ja kokeilualustamalli.

Yhtenä tavoitteena Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hankkeessa onkin edelleen kehittää tätä kokeilualustamalllia, jotta se palvelee uutta, laajempaa ekosysteemiä, jossa mukana on isoja ja pieniä yrityksiä.

- Nopeiden kokeilujen kautta olemme onnistuneet luomaan mallin, jolla saamme uudella tavalla kaupunkiyhteisön  mukaan palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin, Spilling iloitsee.

- Kalasatamassa asuu tällä hetkellä 3000 asukasta, joista yli 800 on ollut jollain tavalla mukana meidän projekteissa, kokeiluissa ja muissa aktiviteeteissa.

Nopeat kokeilut vauhdittavat ideoiden jalostumista kypsiksi palveluiksi, minkä vuoksi mukana on usein ollut aikaisen vaiheen prototyyppejä.

- Useissa kokeiluissa aihioita on pystytty viemään merkittävästi eteenpäin, Spilling jatkaa.

 

”Kalasataman monia erilaisia toimijoita yhdistävä kehittämis- ja kokeilualusta on samalla myös oppimisalusta. Ensinnä se on oppimisalusta meidän opiskelijoillemme, kun YAMK-opiskelijamme ovat päässeet tuomaan mukaan palvelumuotoiluosaamistaan. Toiseksi Laurea voi tässä yhteistyössä oppia, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa yrityksiä oppimaan ja saamaan maksimaalisen hyödyn kokeiluprosessista.”

Anne Äyväri, yliopettaja, Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hankkeen projektipäällikkö Laureassa.