Siirry sisältöön

Kohti YAMK-tutkintoa DigiPoint-hankkeen polkuopiskelijana

TKI-polkuopinnot ovat yksi väylä päästä opiskelemaan YAMK-tutkintoa.

Laurean ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on mahdollista päästä opiskelemaan montaa eri polkua. Yksi näistä on tutkimus- kehittämis- ja innovaatio- eli TKI-polkuopinnot, jossa opintoja suoritetaan Laurean eri hankkeissa. Opiskelijat Jutta, Johanna ja Hanna-Kaisa ovat aloittaneet opintonsa polkuopinnoissa ja suorittavat osan opinnoista Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa 6Aika DigiPoint -hankkeessa.

Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) TKI-polkuopinnoissa opiskellaan osana Laurean tutkimus- ja kehityshankkeita. Tutkimusohjelmia on turvallisuuden, yrittäjyyden, sosiaali- ja terveysalan, pedagogiikan ja yhteiskehittämisen, palveluliiketoiminnan ja kiertotalouden sekä digitalisaation ja tiedon hallinnan aloilta. Hankkeiden sisällä voi olla monia erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijat voivat esimerkiksi tuottaa sisältöä hankkeen viestintäkanaviin tai avustaa hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa. Oppimistehtäviä räätälöidään opiskelijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Polkuopiskelijat voivat TKI-opintojen ajan opiskella myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

polkuopinnot_AMK-YAMK.jpg

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa täydentäviä opintoja vähintään 30 opintopisteen verran, jotta opiskelijat voivat hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijoiksi Laurean YAMK-opintoihin. Opintojen jatkuessa YAMK-tutkinnossa polkuopinnoissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan YAMK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Syyskuussa 2020 aloitti uusi TKI-polkuopiskelijoiden ryhmä, josta kolme opiskelijaa työskentelee DigiPoint –hankkeessa. Espoon ja Vantaan kanssa toteutettavissa osahankkeissa kehitetään työnhakijoiden työelämä- ja digitaitoja tarjoamalla heille ryhmätuettua opetusta. DigiPointissa kehitetään matalan kynnyksen oppimissisältöjä, jotka auttavat työnhakijoiden pääsyä työelämään tai digialan koulutuksiin. Lisäksi opiskelijat kokeilevat oppejaan yritysten muotoilemissa oikeissa työelämän kehityshaasteissa.

Suoraan mukaan oikeisiin projekteihin

Laureasta vajaa kaksi vuotta sitten valmistunut restonomi Jutta on innostunut päästessään mukaan DigiPoint-hankkeeseen. Jutta kiinnostui palvelumuotoilusta jo restonomiopinnoissaan ja jatkoi sen jälkeen palvelumuotoilun opintoja avoimessa yliopistossa. YAMK-opintoihin vaadittavaa kahden vuoden työkokemusta hänelle ei ole vielä kertynyt, mutta polkuopinnot mahdollistavat Jutalle opiskelun siitä huolimatta.

-    On hienoa, että YAMK-opintoihin voi päästä montaa eri kautta. Itselläni on kova halu opiskella lisää, mutta vaaditun kahden vuoden työkokemuksen puuttumisen takia en ole voinut vielä hakea suoraan tutkinto-opiskelijaksi.

Jutta kokee, että TKI-opinnot olivatkin hänelle juuri oikea vaihtoehto. Aluksi jännitti, millaista opiskelu tulee olemaan, mutta jännitys on osoittautunut turhaksi.

-    Opin parhaiten käytännön kautta ja juuri sitä hankkeessa opiskelu onkin. Minut on otettu hyvin hankkeeseen mukaan. Hankkeessa ymmärretään, että olen vielä opiskelija ja oppimassa uutta. Ilmapiiri on kannustava ja hankkeen puolelta halutaan varmistaa, että pääsen oppimaan uutta ja saan itselleni mielekästä tekemistä.

Muutakin kuin pelkät opintopisteet

Johannalla ja Hanna-Kaisalla on jo pidemmät työurat takana. Johannalla on tavoitteena jatkaa opintoja kestävän kasvun johtamisen YAMK-tutkinnossa ja Hanna-Kaisalla sosiaalialan johtamisen YAMK-opinnoissa. Molemmat pitävät tärkeänä sitä, että opinnoista jää käteen muutakin kuin opintopisteet.

-    Tärkeää on, että opinnot tukevat nykyistä työelämää tai kiinnostuksen kohteita. Tavoitteena on suorittaa itselle merkityksellisiä opintoja, sellaisia, jotka ovat mielekkäitä ja joista on jotain hyötyä myös omassa työelämässä, Johanna tiivistää.

TKI-polkuopinnot ovat vielä melko uusi opiskelumuoto ja opiskelu on erilaista kuin perinteisillä opintojaksoilla. Opintojen kautta saa arvokasta kokemusta hanketyöskentelystä eikä aikaisempaa kokemusta hankkeista vaadita. Uuteen opiskelumuotoon suhtaudutaan positiivisesti.

-    TKI-polkuopinnot ovat yksi uusi väylä opintoihin ja itsensä kehittämiseen. Opiskelun lisäksi opinnot tarjoavat mahdollisuuden luoda suhteita ja verkostoitua, Hanna-Kaisa muistuttaa.

Erilaisia työtehtäviä kiinnostuksen mukaan

Palvelumuotoilusta kiinnostunut Jutta pääsee hankkeessa tekemään vaikuttavuusarviointia. Hanna-Kaisalla on kokemusta rekrytoinnista ja Johannalla ohjausalasta ja he pääsevät hyödyntämään osaamistaan verkossa jatkuvasti pyörivien Massive Open Online Course eli MOOC-opintokokonaisuuksien rakentamisessa.

Johannan mielestä positiivista on se, että opinnoissa pääsee itsenäisesti vaikuttamaan sisältöön ja aikatauluihin:

- Opinnot vaativat aikataulutusta, mutta sopivat hyvin työn ohella tehtäväksi, hän sanoo.

TKI-polkuopinnoissa pääseekin itse vaikuttamaan työn sisältöön. Alussa opiskelijoilta tiedusteltiin, millaisia työ- ja koulutustaustoja heillä on ja missä tutkinto-ohjelmassa he haluaisivat opiskella tulevaisuudessa. Tavoitteena oli löytää kaikille mielekkäitä opintokokonaisuuksia ja tehtäviä hankkeesta. Opiskelijoiden hyvinvoinnista pidetään huolta hankkeen aikana varmistamalla, että työmäärät pysyvät jokaisen elämäntilanteeseen nähden sopivina.

Hakuaika TKI-polkuopintoihin on käynnissä 6.12.2020 asti. Tutustu lisää ja hae!

Lisätietoja: