Siirry sisältöön

Avoimuudella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta - 3AMK yhteiset avoimuuden lupaukset

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia julkaisevat yhteisen Viisas avoimuus -avoimuuspolitiikan.

Kuvituskuva.

Uutinen 4.5.2018

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia julkaisevat yhteisen avoimuuspolitiikan Viisas avoimuus, joka määrittelee TKI-toiminnan ja oppimisen avoimuutta organisaatioissa. Lupausten johtavana teemana on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Näemme avoimuuden arvona, joka ilmenee erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastuktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Avoimuudella lisäämme toimintamme tehokkuutta ja tehostamme julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Tutustu 3AMK:n avoimuuden periaatteisiin (Pdf)

Miksi?

Avoin tiede -ajattelu muuttaa TKI-toimintaa entistä avoimemmaksi. TKI-toimintaa tekevät ja sitä rahoittavat organisaatiot ovat linjanneet tiedon avoimuuden periaatteita globaalien, monisyisten ja haastavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Myös Euroopan komission mukaan avoimuus takaa eurooppalaiselle tieteelle, taloudelle ja yhteiskuntajärjestelmälle parhaat kehitysnäkymät.

EU:n viides vapaus eli tiedon vapaa liikkuminen, tarve elinikäiseen oppimiseen sekä digitalisaatio toivat "Open education" -käsitteen eurooppalaiseen yhteistyöhön. Open education on toimintakulttuuria kuvaava sateenvarjotermi, joka kattaa avoimeen opetukseen ja oppimisen liittyviä määritelmiä, keinoja ja välineitä aina strategisesta päätöksenteosta yksittäisten oppimateriaalien avaamiseen. Avoimen koulutuksen tavoitteena on, että jokaisella yksilöllä on elämänsä tai uransa missä vaiheessa tahansa mahdollisuus saada mielekästä ja merkityksellistä koulutusta.

Kansainväliset linjaukset siirtyvät myös suomalaiseen toimintamalliin ja opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää ammattikorkeakouluiltakin avoimuuden kulttuurin kehittämistä.

Kuka?

Työryhmä, mihin kuului TKI- ja oppimistoiminnan, kirjasto- ja tietopalveluiden sekä it-palveluiden henkilöitä kolmesta ammattikorkeakoulusta, pohti yhdessä, mitä avoimuuden toimintakulttuuriin siirtyminen vaatii ammattikorkeakouluilta. Tuloksena syntyi kymmenen avoimuuden lupausta ja niitä toteuttavat periaatteet, jotka strategisen liittouman Rehtorikollegio hyväksyi vuoden 2017 lopulla.

 

Julkaistu huhtikuussa 2018.

Lisätietoja: