Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Valitse ilmoittautuessasi toteutus R0256-3012 Tehosta viestintääsi.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
 • argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Toteutus

Tällä opintojaksolla tarkastelet työelämän viestintää, mutta tarkastelukohteena voivat olla mitkä tahansa sinulle tutut yritykset, joissa teet tai olet tehnyt töitä tai olet ollut harjoittelussa.

Verkkototeutus ajalla 1.10.-31.12.2020
Yhteensä 5 verkkotapaamista Zoomissa (nauhoitetaan ja ovat katsottavissa myöhemmin).

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5. Arviointimenetelmät: yksilöarviointi (num.), ryhmäkohtainen arviointi (num.) sekä itse- ja vertaisarviointi.

Aikataulu

Live-webinaarien aikataulu:

 • 08.10.2020 16.30 - 18.15
 • 29.10.2020 16.30 - 18.15
 • 05.11.2020 16.30 - 18.15
 • 19.11.2020 16.30 - 18.15
 • 03.12.2020 16.30 - 18.15
 • 10.12.2020 16.30 - 18.15


Kaikkien tehtävien palautus viimeistään 31.12. 2020 mennessä.

Lisätietoja: