Siirry sisältöön

Tämä opintojakso on täynnä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Valitse ilmoittautuessasi toteutus R0256-3008 Tehosta viestintääsi.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
 • argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Toteutus

Osallistuminen zoom-verkkoluennoille, itsenäistä työskentelyä virtuaaliympäristössä sekä ryhmätyöskentelyä.

Kirjallisuus ja materiaalit

Oppimateriaalit esitellään ensimmäisellä zoom-verkkoluennolla ja optimassa.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Aikataulu

Verkkoluentojen aikataulu:

 • 01.10.2020 08.00 - 08.30
 • 08.10.2020 08.30 - 09.30
 • 22.10.2020 08.30 - 10.00
 • 05.11.2020 08.30 - 10.00
 • 19.11.2020 08.30 - 10.00
 • 03.12.2020 08.30 - 10.00
 • 07.12.2020 08.00 - 08.30

Lisätietoja: