Siirry sisältöön

Tämä opintojakso on täynnä.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Viestinnästä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 21.09.2020 - 28.09.2020
  • Ajoitus: 30.09.2020 - 13.12.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Virtuaali
  • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • suunnitella ja toteuttaa viestintää organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita tukien
  • kiteyttää ja viestiä organisaation ydinviestit
  • viestiä tehokkaasti sidosryhmäkohtaisesti ja vuorovaikutteisesti
  • mitata ja analysoida viestinnän tuloksellisuutta

Toteutustapa

Tämä opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, ja sen voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Opintojakson aikana on kuitenkin yhteisiä webinaareja, verkkokeskusteluja ja virtuaaliohjaustuokioita. Keskiviikkoisin (parilliset viikot 40-46 klo 15-18) pidettävien webinaarien aikana käsitellään opintojaksolle tärkeitä teoreettisia näkökulmia, esimerkkejä yrityselämästä ja ohjataan tehtävien tekemisessä. Kunkin webinaarin jälkeen avautuvat teemojen tehtävät, joiden palautusajat porrastetaan. Välitehtävien deadlinet rytmittävät opintojakson suoritusta siten, että opiskelija etenee kurssilla vaiheittain. Opintojakson lopussa palautetaan isompi raporttitehtävä, jota opiskelija työstää opintojakson aikana teemoihin liittyen.

Webinaareihin osallistuminen vaikuttaa arviointiin. Osallistuminen etenkin ensimmäiselle kerralle on tärkeää.

30.09.2020 15.00 - 18.00
14.10.2020 15.00 - 18.00
28.10.2020 15.00 - 18.00
11.11.2020 15.00 - 18.00
25.11.2020 15.00 - 18.00
09.12.2020 15.00 - 18.00

Loppuraportin palautus DL 13.12.2020.

Kirjallisuus ja materiaalit

Materiaali ja suositeltava kirjallisuus ovat opintojakson työtilassa.

Arviointi

Eri tehtävien painotus arvioinnissa avataan tarkemmin opintojakson verkkotyötilan dokumenteissa sekä siitä käydään keskustelua ensimmäisessä webinaarissa. Opintojakson arvioinnissa noudatetaan Laurean yleisiä arviointikriteerejä. Arviointiin vaikuttavat asiat esitellään ensimmäisessä webinaarissa sekä ne on aina nähtävissä osana opetuksen materiaalia.

Lisätietoja: