Siirry sisältöön

Tule mukaan opintojaksolle, jos olet kiinnostunut yritysviestinnästä ja maineen johtamisesta.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Mediasuhteista ja viestinnästä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
  • Ajoitus: 01.08.2020 - 31.12.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: 75€
Tällä opintojaksolla perehdytään johtamisviestinnän perusteisiin ja maineen johtamiseen viestinnän keinoin. Tule mukaan opintojaksolle, jos olet kiinnostunut yritysviestinnästä ja maineen johtamisesta. Et tarvitse aikaisempia opintoja aiheesta, mutta aihepiirin sisältöjen ymmärtämistä edesauttaa, jos sinulla on oman koulutusalan perusopinnot suoritettu.

Opiskelija osaa

  • laatia yhteisön toimintaa tukevan kohderyhmäkohtaisen julkisuus- ja mediastrategian sekä ylläpitää käytännön mediasuhteita
  • rakentaa ja johtaa työyhteisön mainetta erilaisilla julkisuuden areenoilla
  • viestiä proaktiivisesti poikkeustilanteissa ja erilaisissa kriiseissä

Toteutustapa

Virtuaalitoteutus syyslukukausi 2020 Optima -verkko-oppimisympäristössä.

Aikataulu

08.09.2020 Ennakkotehtävän deadline (edellytys opintojaksolle osallistumiselle)
15.09.2020 klo 14.00 - 16.00 Aloituswebinaari (läsnäolovelvoitteinen)
15.10.2020 klo 15.00 - 16.45 Ohjauswebinaari
09.11.2020 klo 15.00 - 17.00 Ohjauswebinaari
01.12.2020 klo 14.00 - 18.00 Loppuseminaari (läsnäolovelvoitteinen, osaamisen jakaminen)

Kirjallisuus ja materiaalit

  • Aula, P. & Heinonen, J. 2015. The Reputable Firm: How Digitalization of Communication Is Revolutionizing Reputation Management. Sveitsi: Springer.
  • Juholin, E. 2017. Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. 7. uudistettu painos. Helsinki: MIF.
  • Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Luku 2. Helsinki: Edita Publishing.
  • Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2017. Yritysvastuu. Johtamisen uusi normaali. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari.
  • Korpiola, L. 2011. Kriisiviestintä digitaalisessa julkisuudessa. Helsinki: Infor.
  • Kurittu, K. 2018. Yritysvastuuraportointi. Kiinnostavan viestinnän käsikirja. Helsinki: Alma Talent.
  • Sorainen, A. 2018. Sori. Johtaja ja julkisuus kriisissä. Helsinki: Alma Talent.
    Tuominen, P. 2013. Virtuaalimaine. Helsinki: Talentum.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija valitsee tarkasteltavakseen todellisen mainecasen, mutta suoritus ei vaadi virallista toimeksiantoa yritykseltä, vaan tarkastelu tapahtuu teoriatiedon ja esimerkiksi julkisten tekstien kautta.

Arviointi

Asteikolla 0 - K5. Opintojakson arvioinnissa noudatetaan Laurean yleisiä arviointikriteerejä. Tarkemmat opintojakson arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi

Tällä opintojaksolla perehdytään johtamisviestinnän perusteisiin ja maineen johtamiseen viestinnän keinoin. Tule mukaan opintojaksolle, jos olet kiinnostunut yritysviestinnästä ja maineen johtamisesta. Et tarvitse aikaisempia opintoja aiheesta, mutta aihepiirin sisältöjen ymmärtämistä edesauttaa, jos sinulla on oman koulutusalan perusopinnot suoritettu.

Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus esitellään avausluennolla ja sen jälkeen opintojakson työtilassa Optimassa.

Lisätietoja: