Siirry sisältöön

Hae mukaan viestinnän peruskurssille!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 10.09.2020 - 18.09.2020
 • Ajoitus: 22.09.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 45 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan:

 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä
 • viestiä erilaisissa amk-opintoihin liittyvissä yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa asiatyylistä tekstiä sekä analysoida ja antaa rakentavaa palautetta sekä omista että toisten tuottamista teksteistä

Toteutus

Opintojakson opetus ja ohjaus virtuaalisesti Zoom-oppitunneilla. Lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisesti ja ryhmissä erilaisia kirjoittamiseen ja suulliseen viestintään liittyviä tehtäviä.

Materiaalit

Oppikirja: Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K.: Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5. 

Aikataulu

Zoom-oppitunnit:

 • 22.9. klo 16.30-18.30
 • 29.9. klo 16.30-18.30
 • 6.10. klo 16.30-18.30
 • 20.10. klo 16.30-18.30
 • (ohjaus 27.10) klo 16.30-18.30
 • 3.11. klo 16.30-18.30

Opiskelija varmistaa paikkansa opintojaksolla a) palauttamalla aloitustehtävän ja b) osallistumalla ensimmäiseen Zoom-tapaamiseen 22.9.2020.

 

Lisätietoja: