Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
 • Ajoitus: 17.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Yritysturvallisuuden viitekehyksenä toimii Elinkeinoelämän Yritysturvallisuusmalli EK 2016.

Jaksolla opiskellaan riskienarviointimenelmiä (Potentiaalisten ongelmien analysointi POA, Mitä jos, Tapahtumapuu analyysi ja Vikapuuanalyysi) sekä teorian että käytäntöön soveltamisen kautta.


Turvallisuuden kehittämisprojektissa sovelletaan jaksolla opiskeltuja asioita käytäntöön ja kehitetään työelämäkohteen turvallisuutta ja opetellaan projektityöskentelyä (projektin suunnittelu, projektin raportointi sekä projektin tulosten esittely)..

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • kehittää yritysturvallisuutta
 • riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Oppimateriaali

Materiaalit Canvasissa

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
  Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki?Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta.
 • Vaihtehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)

Arviointi

Arviointi on asteikolla 0 - 5.

Jakson tentti on suoritettava hyväksytysti ja jakson tehtävät on palautettava. Kukin jakson tehtävä arvioidaan omana kokonaisuutena arviointikriteerejä noudattaen. Tehtävät ja tentti kerryttävät pisteitä, joiden perusteella jakson arvosana muodostuu.

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Tunnit pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

27.08.2020 12.45 - 15.15
02.09.2020 12.45 - 15.15
07.09.2020 12.45 - 15.15
16.09.2020 12.45 - 15.15
23.09.2020 12.45 - 15.15
30.09.2020 12.45 - 15.15
07.10.2020 12.45 - 15.15
14.10.2020 12.45 - 15.15
20.10.2020 12.45 - 15.15
04.11.2020 12.45 - 15.15
11.11.2020 12.45 - 15.15
18.11.2020 12.45 - 15.15
25.11.2020 12.45 - 15.15
02.12.2020 12.45 - 15.15
09.12.2020 12.45 - 15.15
16.12.2020 12.45 - 15.15

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: