Siirry sisältöön

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuus- ja riskienhallinan alasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.09.2020
 • Ajoitus: 17.09.2020-14.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Opintojen toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Osalistu ensimmäiselle lähiopetuspäivälle, sillä esittelemme tällöin opintojakson ja kerromme eri suoritusvaihtoehdoista. Muihin lähiopetuspäiviin osallistuminen ei ole pakollista, vaikkakin suositeltavaa.

Opintojaksolla on valittavana erilaisia tehtäviä ja ne tehdään parityönä orientaatiotehtävää ja tenttiä lukuun ottamatta.
Sähköisenä oppimisalustana käytämme Canvasia, jonka kautta löytyy opintojakson materiaali ja tehtävät. Tehtävät palautetaan Canvasiin ja sen kautta annamme myös palautteen.

Opintojen sisältö

Opintojakson tietoperusta muodostuu kahdeksasta teemasta:
 1. Riskienhallinnan puitteissa opit rakentamaan kivijalan riskienhallinnalle. Riskienhallinnan puitteet muodostuvat mm. organisaation johtamisjärjestelmästä, ylimmän johdon johtajuudesta ja sitoutuneisuudesta, riskienhallinnan toimintaperiaatteista, resursseista, rooleista, vastuista ja valtuuksista, viestinnästä ja tiedonvaihdosta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä.
 2. Riskienhallinta, organisaatio- ja turvallisuuskulttuuri -teemassa opit tunnistamaan organisaatio- ja turvallisuuskulttuurin ilmentymiä sekä sen, miten kulttuuri vaikuttaa riskienhalintaan ja turvalllisuuteen.
 3. Lainsäädäntö ja dokumentointi -teemassa opit tunnistamaan laajalla turvallisuuskäsityksellä tarkasteltuna, miten lainsäädäntö kytkeytyy turvallisuuteen ja riskienhallintaan. Lisäksi opit, miten laaja dokumentaatio tarvitaan riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen
 4. Standardit-teemassa tarkastellaan laatu- ja johtamisjärjestelmien hallintaan liityviä standardeja ja opit, miten niitä voi hyödyntää riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä.
 5. Resilienssi -teemassa opit, miten riskienhallinta ja resilienssi ts. muutosjoustavuus, täydentävät toisiaan riskienhallinnassa.
 6. Kriisijohtaminen ja viestintä -teemassa opit johtamaan kriisejä ja kriisiviestintää.
 7. Auditointi ja mittaaminen -teemassa opit auditoimaan ja mittaamaan sekä riskienhallintaa että turvallisuusjohtamista.
 8. Riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen -teemassa opit suunnitelmallista ja ennakoivaa kehittämistä.

Teemat avautuvat yksi kerrallaan lähiopetuspäivinä Pakissa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Jokaisessa teemassa on valittavana tehtäviä. Jos tavoittelet arvosanaa 5, valitse parisi kanssa kaksi tehtävää, jotka ovat eri teemoista. Lisäksi on kaikki teemat kattava verkkotentti, joka tehdään yksilötyönä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
 • suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
 • johtaa turvallisuustoimintoja normaali, häiriö- ja kriisitilanteissa
 • arvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa.
Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:

 1. Turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri: Reiman, T,. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf
 2. Riskienhallinta, lainsäädäntö, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet. (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta)
 3. Standardit, auditointi ja mittainen: Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa https://www.slideshare.net/TaijaHenttonen/turvallisuuden-mittaaminen-teollisuudessa
 4. Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: Varautumisen tietopankki https://www.pelastusopisto.fi/varautumis-ja-taydennyskoulutus/varautumiskoulutus/tietopankki/
 5. Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimivuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html
 6. Nieminen, N. ym. 2017. Muutosjoustavuus. Organisaation resilienssin tukeminen. VTT Technology 318. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2017/T318.pdf

Arviointi

Oppimistehtävistä ja tentistä kerätään pisteitä, joiden perusteella opintojakson arvosana muodostuu. Arviointiasteikko on H-5.

Aikataulu

17.09.2020 09.00 - 11.30
22.09.2020 08.00 - 08.15
28.09.2020 08.00 - 08.15
29.09.2020 09.00 - 11.30
08.10.2020 09.00 - 11.30
15.10.2020 09.00 - 11.30
19.10.2020 08.00 - 08.15
20.10.2020 09.00 - 11.30
28.10.2020 08.00 - 08.15
03.11.2020 12.30 - 15.00
04.11.2020 08.00 - 08.15
10.11.2020 08.00 - 08.15                
12.11.2020 09.00 - 11.30
19.11.2020 09.00 - 11.30
23.11.2020 08.00 - 08.15
26.11.2020 09.00 - 11.30
01.12.2020 07.00 - 19.00 Verkkotentti            
02.12.2020 08.00 - 08.15
09.12.2020 08.00 - 08.15                
10.12.2020 07.00 - 19.00 Verkkotentti            
14.12.2020 07.00 - 19.00  Verkkotentti

Lisätietoja: