Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 25.5.-9.8.2020
 • Ajoitus: 17.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä sekä ryhmätyötä. Opintojakson aikana opiskelijat työsketelevät mm. 4-5 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtäviksi tulee mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti. Lähiopetusta n. 2-3 kertaa kuukaudessa. Toteutuksen osat stäsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Opintojaksossa on kolme osaa:

 1. Toimintaympäristö
 2. Yritystoiminta
 3. Taloushallinto


Kullakin osalla on oma lehtori joka antaa osuudestaan tarkemmat ohjeet lähiopetuspäivänä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
 • kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
 • kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

Keskeinen sisältö:

 • Kirjanpidon perusteet ja katetuottolaskennan perusteet ml. Excel-tehtäviä.
 • Yrityksen liiketoimintamallit, sidosryhmät, toiminnot ja ydinprosessit.
 • Yritysmuodot ja start-up yrittäjyys
 • Vastuullinen liiketoiminta
 • Makrotalouden perusteet.
 • Globaalin talouden toimintaympäristö ja riskit.
 • Käsitteet

Oppimateriaali

1. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.
2. Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
3a. Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi.
3b. Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Edita 2016.
Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

Arviointi

Jokaisen teeman yhteydessä on kuvattu yksittäisten tehtävien arviointiasteikko.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0 - 5.

Aikataulu

Opintojakson aloitus Leppävaarassa 27.08.2020 09.15 - 11.45.
Kyseessä on ydinosaamisen opintojakso jolloin läsnäoloa seurataan. Poissaolo johtaa lisätehtävää joista sovitaan yhdessä. Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Optimassa/Canvaksessa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan aina ajoissa opiskelijoille mm. Optiman/Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Lähiopetuskerrat:

 • 27.08.2020 09.15 - 11.45
 • 03.09.2020 12.45 - 15.15
 • 10.09.2020 09.15 - 11.45
 • 17.09.2020 09.15 - 11.45
 • 24.09.2020 09.15 - 11.45
 • 01.10.2020 12.45 - 15.15
 • 08.10.2020 09.15 - 11.45
 • 15.10.2020 09.15 - 11.45
 • 22.10.2020 12.45 - 15.15
 • 05.11.2020 12.45 - 15.15
 • 12.11.2020 09.15 - 11.45
 • 19.11.2020 09.15 - 11.45
 • 26.11.2020 09.15 - 11.45
 • 03.12.2020 09.15 - 11.45
 • 10.12.2020 09.15 - 11.45
 • 17.12.2020 09.15 - 11.45

Lisätietoja: