Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
 • Ajoitus: 7.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksiä, erilaisia asiakastarpeita ja -ratkaisuja
 • toimia asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
 • toimia projekteissa ja projektiryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti, tietoturvallisesti sekä tavoitteellisesti työvälineitä hyödyntäen
 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan käsitteitä käyttäen

Opintojakso toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisilla, työpajoilla, yksilö- ja ryhmätehtävillä, jotka arvioidaan. Projektityöskentely tapahtuu pääosin lähitapaamisten välisinä aikoina.


Jaksolla toteutetaan tiimityönä yritykselle markkinointiin ja asiakkuuksiin liittyvä projekti, jossa analysoidaan yrityksen nykyistä markkinointia ja kehitetään jotakin sen osa-aluetta käyttäen kehitystyön menetelmiä.
Projektiryhmätyöllä ja projektin toteutuksella on opintojakson arvioinnissa suuri painoarvo

Oppimateriaali

 • Kettunen: Onnistu projektissa
 • Rubanovitsch - Aalto: Myy enemmän – myy paremmin
  Bergström Seija, Leppänen Arja (2015). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. (myös vanhempi painos käy) https://laurea.finna.fi/Record/laurus.85655
 • Ojasalo K., Moilanen, Ritalahti (2014). Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaamista liiketoimintaan. SanomaPro. https://laurea.finna.fi/Record/laurus.84006
  Englanniksi

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla on Urkund-plagioinnintunnistusohjelma käytössä.

Läsnäolo ja aktiivisuus kurssilla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan

Aikataulu

Opintojakson aloitus Leppävaarassa 05.09.2020 12.30 - 15.00 (Tuomo).
Opintojakso on ns. ydinosaamista jolla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolo johtaa lisätehtävään josta sovitaan yhdessä.

Projektiryhmät (4-5 henkeä) muodostetaan ensimmäisellä kerralla, joten kaikkien läsnäolo silloin on välttämätöntä. Opiskelijat ovat itse vastuussa ryhmäytymisestään. Ryhmät hankkivat itselleen yhteistyökumppanin kehittämisprojektiaan varten. Yhteistyökumppanin haku kannattaa aloittaa jo ennen opintojaksona alkua.

Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Optimassa/ Canvaksessa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa opiskelijoille mm. Optiman/ Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Lähiopetus järjestetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

05.09.2020 12.30 - 15.00        
02.10.2020 12.30 - 15.00    
23.10.2020 09.00 - 11.30
06.11.2020 12.30 - 15.00    
05.12.2020 12.30 - 15.00

Lisätietoja: