Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
 • Ajoitus: 26.08.2020 - 14.10.2020
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Virtuaalinen / Porvoo
 • Hinta: 45€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • ruotsin kielen perusrakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä
 • kieltä vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitotasolla A2, mikä mahdollistaa oman alan ammatillisen ruotsin opintojakson suorittamisen.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan intensiivisesti syyslukukauden alussa.Opintojakso on verkkototeutus, johon kuuluu läsnäolovelvoitteisia verkkoluentoja. Opintojakson kirjallinen tentti on Porvoon kampuksella.

Opetusta elo-syyskuussa kuudella virtuaalitunnilla Zoomin välityksellä (= opiskelija läsnä opetushetkellä omalla koneella) ja muuten Canvaksen kautta.

Uusintaoikeus kahdesti, Laurean yleisissä uusintatilaisuuksissa marras+joulukuussa 2020.

HUOM! Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus), tarkoittaa että vähintään neljälle opetuskerralle pitää osallistua silloin kun opetus pidetään.
Opiskelijan on oltava läsnä opintototeutuksen ensimmäisellä lähi- tai verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Arviointi

 • Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus)
 • Tehtävien hyväksytty suorittaminen ennen tenttiä.
 • Tentti 50% oikein = hyväksytty
 • Opintojakson arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan tulee saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2. tai B1.
 • Ei erillistä suullista tenttiä

Aikataulu

26.08.2020 08.30 - 10.30  Ulkopuolinen tila : Zoom
02.09.2020 08.30 - 10.00  Ulkopuolinen tila : Zoom   
09.09.2020 08.30 - 10.00  Ulkopuolinen tila : Zoom   
16.09.2020 08.30 - 10.00  Ulkopuolinen tila : Zoom  
23.09.2020 08.30 - 10.00  Ulkopuolinen tila : Zoom    
30.09.2020 08.30 - 10.00  Ulkopuolinen tila : Zoom   
14.10.2020 09.00 - 11.00  HUOM! Kirjallinen koe Porvoon kampuksella

Muut opetuskerrat järjestetään virtuaalisesti Zoomin välityksellä, mutta viimeisellä kerralla on kirjallinen koe Laurean Porvoon kampuksella.

 

 

 

Lisätietoja: