Siirry sisältöön

Opintojakso toteutetaan kokonaan

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Henkilöt, jotka haluavat syventää ruotsin kielen osaamistaan
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 21.08.2020 - 09.10.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko ja Lohjan kampus
 • Hinta: 75 €

Tavoitteet 

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2 ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta.
 • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä.

Opintojakson kuvaus

Aikaisemmat osaamisvaatimukset

Hyväksytty suoritus Ruotsin perusviestinnän /Valmentava ruotsi -opinnoista
tai vastaava muuten hankittu osaaminen.

Kerta 1

 • minä opiskelijana: sanasto- ja lauseharjoituksia Optimassa
 • sairaalan henkilökuntaa

Kerta 2

 • tulohaastattelu
 • tiloja ja yksiköitä
 • sairaanhoitajakoulutus

Kerta 3

 • päivystyksessä
 • anatomiaa

Kerta 4

 • voinnista kysyminen ja kertominen
 • erilaisia sairauksia ja vaivoja

Kerta 5

 • erilaisia sairauksia ja vaivoja jatkuu
 • ensiavussa

Kerta 6 Kokemusasiantuntija paikalla: Huom. Pakollinen läsnäolo!

 • ensiapu
 • lääkitys

Kerta 7

 • leikkauspotilas

Kerta 8

 • vuodepotilaan hoito
 • erilaisia toimenpiteitä

Tehtävät:

 • En dag på jobbet –kirjoitelma
 • Suullinen esitelmä
 • Ryhmätehtävänä ensiaputehtävä
 • Kirjallinen ja suullinen tentti, erillinen ajanvaraus n. 30 minuuttia per pari (Huom. voi tehdä myös etänä Skypen tai Zoomin välityksellä)

Aikataulu

Aloituskerta ja opintojakson kirjallinen tentti tehdään kampuksella, muuten opintojakson opetus on Zoomissa. Suullisen näytön voi tehdä joko kampuksella tai Zoomissa. Opintojakson oppimisympäristönä käytetään Optimaa.

 • 21.08.2020 09.00 - 11.30 Lohjan kampus
 • 28.08.2020 09.00 - 11.00 Zoom
 • 04.09.2020 09.00 - 11.00 Zoom
 • 17.09.2020 12.00 - 14.00 Zoom
 • 25.09.2020 09.00 - 11.00 Zoom
 • 01.10.2020 09.00 - 11.00 Zoom
 • 02.10.2020 12.30 - 14.30 Zoom
 • 09.10.2020 09.00 - 11.30   Lohjan kampus

Kirjallisuus ja materiaali

Opettajan oma materiaali, kaikki materiaalit saat opintojakson oppimisympäristöstä. 
 

Arviointi

Opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Tarkemmat tiedot arviointiperusteista Optiman työtilassa. 

Lisätietoja: