Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoitoalan ruotsista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.5.-9.8.2020
 • Ajoitus: 01.08.2020 - 30.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75€

Valitse ilmoittautuessasi toteutus R0197-2024 Svenska i vården.

 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2 ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta.
 • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä.

Toteutustapa

TAVOITTEET:

 • perehdyttää opiskelija oman ammattialan sanastoon ja kielenkäyttötilanteisiin
 • harjoittaa kirjallista ja suullista kielitaitoa oman ammattialaan liittyvissä tilanteissa
 • tutustua oman ammattialan tieteellistyyppisissä julkaisuissa käytettävään sanastoon (käännöstehtävä)

SISÄLLÖT:

 • oman ammattialan toimintoihin ja tilanteisiin liittyviä tekstejä ja sanastoharjoituksia (esim. perustietojen kysely, hoitotoimenpiteet, sairaudet, äitiys- ja lastenneuvola, terveysneuvonta, kouluterveydenhuolto, ammattinimikkeet, opinnot)
 • tieteellistyyppisten julkaisujen tekstit ja sanastoharjoitukset

TOTEUTUSTAPA:

 • lähiopetus ja itsenäinen työskentely
 • kurssi sisältää osat ruotsin kirjallinen ja suullinen taito

Arviointi

Vaaditut suoritukset:
1) Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. HUOM! Max. 1 poissaolo sallittu
2) Kirjallinen tentti
3) ltsenäisen opiskelun tehtävät palautettuina ajallaan

Opetusaikataulu ja -paikka

20.08.2020 12.30 - 14.30  113    
27.08.2020 12.30 - 14.30  113   
01.09.2020 09.30 - 11.30  113   
11.09.2020 12.30 - 14.30  113   
18.09.2020 12.30 - 14.30  113   
22.09.2020 12.30 - 14.30  113   
29.09.2020 09.30 - 11.30  113   
09.10.2020 12.30 - 14.30  118

Opetus järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella.

Lisätietoja: