Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Hoitoalan ruotsista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 25.5.-9.8.2020
  • Ajoitus: 01.08.2020 - 30.12.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Otaniemi
  • Hinta: 75€

Valitse ilmoittautuessasi toteutus R0197-2023 Svenska i vården.

 

 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2 ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta.
  • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä.

Toteutustapa

Lähiopetuksessa keskitymme erityisesti sairaanhoitajan työssä tärkeän suullisen kielitaidon kehittämiseen. Tuntien ulkopuolelle jää paljon itsenäistä työtä, joten ota siis esiin paras asenteesi ja tee itsellesi itsenäisen työskentelyn aikataulu. Oppitunneilla kannattaa olla aktiivinen!

On tärkeää, että hallitset ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sillä tavoin, että pääset tällä oman alan sanastoon ja viestintätilanteisin liittyvällä opintojaksolla itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle. 

Ensimmäisellä kontaktikerralla on oltava läsnä tai ilmoitettava poissaolosta. Muussa tapauksessa tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.
Lähiopetuksessa on 80 % osallistumisvelvollisuus.

Opetusaikataulu

26.08.2020 12.30 - 15.00  114.1 Aloitus
02.09.2020 12.30 - 14.30  114.1   
04.09.2020 09.00 - 11.30  114.1   
21.10.2020 09.30 - 11.30  114.1    
29.10.2020 10.00 - 12.00  114.1   
04.11.2020 10.00 - 12.00  114.1 Suullinen suoritus
11.11.2020 10.00 - 12.00  118 Tentti

Opetus järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella.

Lisätietoja: