Siirry sisältöön

Kurssi avattu jälki-ilmoittautumiseen, hae mukaan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Monikulttuurisuudesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.08.-23.09.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • eritellä kulttuurisuuteen ja kulttuuri-identiteettiin liittyvä näkökulmia
 • tunnistaa ylirajaisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia historiallisia, poliittisia, sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia ja globaaleja taustoja, selityksiä ja seurauksia
 • tunnistaa ja reflektoida omia arvojaan, asenteitaan ja ennakkoluulojaan
 • edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa

Toteutustapa

Opintojakso sisältää teoriaopetuksen lisäksi ryhmätyöskentelyä kotouttamiskoulutuksessa olevien maahanmuuttajien kanssa Moniaistisessa tilassa.

 • johdantoluennot 1 op
 • ryhmätehtävä ja sen raportointi 4 op

Johdantoluennolla opiskelija saa perustiedot kulttuuriin ja kulttuuri-identiteetin käsitteistä sekä kuvan ylirajaisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevista sosiaalisista, kulttuurisista, ja globaaleista ilmiöistä.

Ryhmätehtävän avulla opiskelija saa valmiuksia edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa sekä tunnistaa ja reflektoida omia arvojaan, asenteitaan ja ennakkoluulojaan.

Opintojakso toteutetaan osana DISC -hankkeen pilotointityötä.
https://discproject.eu/

Aikataulu

Kontaktiopetus ja varatut ryhmätyöajat kampuksella. Sovi ryhmätöiden tarkemmista ajoista opettajan sekä ryhmäsi kanssa.

 • 01.10.2020 08.30 - 11.45
 • 05.10.2020 08.30 - 11.45
 • 06.10.2020 12.30 - 15.45
 • 12.10.2020 08.30 - 11.45
 • 15.10.2020 12.30 - 15.45
 • 19.10.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 22.10.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 26.10.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 29.10.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 02.11.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 03.11.2020 12.30 - 15.45 Ryhmätyöt
 • 09.11.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 12.11.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 16.11.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 19.11.2020 08.30 - 11.45 Ryhmätyöt
 • 23.11.2020 08.30 - 15.45 Ryhmätyöt
 • 24.11.2020 08.30 - 15.45 Ryhmätyöt
 • 26.11.2020 08.30 - 15.45 Ryhmätyöt
 • 30.11.2020 08.30 - 15.45 Ryhmätyöt
 • 01.12.2020 08.30 - 15.45 Ryhmätyöt
 • 03.12.2020 08.30 - 15.45 Ryhmätyöt

 

 • https://libguides.laurea.fi/sosiaaliala/aistien-menetelma

 • Sue, D. W. (2016). Multicultural social work practice: A competency-based approach to diversity and social justice (Second edition.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons

 • Hiitola, Johanna, Marja Alastalo, Riti Esberg, Merja Anis, Kati Turtiainen, ja Merja Anis. Maahanmuutto, Palvelut Ja Hyvinvointi: Kohtaamisissa Kehittyviä Käytäntöjä. Tampere: Vastapaino, 2018.

Arviointi

H-5

Lisätietoja: