Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitoalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
 • Ajoitus: 01.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus / Hyvinkää
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • kuvata anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet
 • kuvata solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittää niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle
 • kuvata mikrobiologian ja tautiopin keskeiset käsitteet ja tautien luokittelun
 • selittää mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle ja infektiotaudin synnyn
 • selittää, miten eri tekijät vaikuttavat tautien syntyyn ja aiheuttavat muutoksia elimistössä
 • kuvata kudosvauriotyypit, niiden syntymekanismit ja oireet
 • perustella kuvantamis- ja bioanalyytikan perusmenetelmien hyödyntämistä hoitotyössä soveltaen tietojaan ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta
 • selittää säteilysuojelun yleiset periaatteet

Toteutus

 • Verkkototeutus
 • Opetukseen kuuluu 7 luentokertaa, joilla on 80% läsnäolovelvoite. Ensimmäisellä kerralla on oltava läsnä tai ilmoittettava poissaolosta ja osallistumisesta kurssille.

Sisällön jaksotus

1. Anatomia ja fysiologia 3op (Tämä osuus sisältää kuvatestin ja kaksi tenttiä.)
2. Mikrobiologia ja tautioppi 1op (Verkkotehtäviä ja monivalintatesti)
3. Kuvantaminen 0,5op (Verkkotehtävät)
4. Bioananalytiikka 0,5op (Verkkotehtävät)

Tehtävien palautuspäivät ja tenttiajat ovat Canvas alustalla.

Opetusaikataulu

Opetus toteutetaan verkossa. Opetukseen kuuluu aloitusinfo (koululla) ja 8 etäluentoa, jotka kaikki nauhoitetaan.

Aloitusluento 19.8.2020 klo 9.00-11.30 2-26

Opetuksen aloitusluento pidetään Laurean Hyvinkään kampuksella. Jos et pääse osallistumaan aloitusluennolle, ole yhteydessä opettajaan.

Lisätietoja: