Siirry sisältöön

Opiskelijalta edellytetään, että on terveysalan aiempaa koulutusta taustalla esim. lähihoitaja, jolla on aiempaa hoitotyön kokemusta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Opiskelijalta edellytetään, että on terveysalan aiempaa koulutusta taustalla, esim. lähihoitaja, jolla on aiempaa hoitotyön kokemusta
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 15.09.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 17.11.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi ja/tai verkko
 • Hinta: 75 €

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää monipuolisia havainnointi- ja tiedonkeruumenetelmiä sekä työkaluja eri-ikäisten asiakkaiden hoidontarpeen arvioinnissa
 • integroida näyttöön perustuvan tiedon ja hoitosuositukset osaksi hoitotyön päätöksentekoa avoterveydenhuollossa
 • käyttää sähköisiä työmenetelmiä ja mahdollisuuksia asiakaslähtöisesti hoidon tarpeen arvioinnin, päätöksenteon ja asiakasohjauksen tukena
 • kuvata kuntalaisen palveluverkoston ja konsultoida muita asiantuntijoita
 • ohjata asiakkaan oikea-aikaisesti ja sujuvasti oikeaan hoitopaikkaan tai toteuttamaan itsehoitoa kotona

Huom!: Opiskelijalta edellytetään, että on terveysalan aiempaa koulutusta taustalla, esim. lähihoitaja, jolla on aiempaa hoitotyön kokemusta.

Opetuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä: simulaatiota, työpajoja, luentoja, verkko-opetusta. Vierailevia luennoitsijoita myös mukana esim. alumnit. Kaikille muille kerroille voi osallistua Zoomin kautta paitsi työpajakerta ja simulaatiokerta.

Aikataulu ja toteutus

Lähiopetus tai Zoom. Työpaja- ja simulaatiokerralla läsnäolo välttämätön.
 • 08.10.2020 12.30 - 15.45 Ensimmäisellä tunnilla pakollinen läsnäolo. Mahdollisuus osallistua myös Zoomin välityksellä
 • 15.10.2020 08.30 - 15.15 Mahdollisuus osallistua myös Zoomin välityksellä
 • 29.10.2020 08.30 - 14.00 Työpaja: Pakollinen läsnäolo.
 • 11.11.2020 08.00 - 12.30 Simulaatio 11.11.20 tai 12.11.20: Pakollinen läsnäolo. (vain toiseen päivistä osallistutaan)
 • 12.11.2020 08.00 - 12.30 Simulaatio 11.11.20 tai 12.11.20: Pakollinen läsnäolo. (vain toiseen päivistä osallistutaan)
 • 19.11.2020 12.30 - 15.45 Mahdollisuus osallistua myös Zoomin välityksellä

Opintojakson sisältö

 • Lainsäädäntö: Asetus hoitoon pääsystä
 • Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi sekä asiakasohjaus vastaanotolla,puhelimessa, verkossa
 • Hoitotyön päätöksenteko ja päätöksen teon tuki hoitajavastaanotolla (hoitomallit, suositukset (Käypähoito)), Terveysportti (Sh:n vastaanoton ohjeet,
  SL-kirjoittaminen)
 • Kiireellisen ja ei-kiireellisen asiakkaan hoito- ja palvelupolku, palveluohjaus
 • Konsultointi ja moniammatillinen verkostotyö perusterveydenhuollossa

Otaniemen kampus. Mahdollisuus osallistua opintojaksolle myös Zoomin kautta kaikille muille kerroille paitsi työpaja- ja simulaatiokerta.

 • Oppimisympäristössä tutustuttavissa
 • Terveyskylä
 • Terveysportti
 • Käypähoito-suositukset

Laurean yleiset arviointikriteerit H-5.

 • Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
 • Opiskelija kirjoittaa opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa, mikä arvioidaan hyväksytty- hylätty periaatteella.

Lisätietoja: