Siirry sisältöön

Hae mukaan, jos sinua kiinnostaa rikosseuraamusalan sosionomin opinnot!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Rikosseuraamusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 01.09.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoite on kehittää ammatillisia valmiuksia kohdata naisvankeja rikosseuraamustyössä.

Rikosseuraamusalan opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja vuorovaikutus-valmiuksiaan suhteessa naisvankeihin. Hän ymmärtää naisvankien tarpeita sekä hallitsee naiserityisen työn lähtökohtia. Opiskelija osaa luoda ammatillisen ja dialogisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä osaa tukea ja ohjata naisvankeja työssään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee naisvankeihin liittyviä erityispiirteitä tutkimuksien ja tilastojen valossa.
  osaa hahmottaa naisvankien asiakkuutta ja elämäntilanteita kokonaisvaltaisesti.
 • tuntee naiserityisyyteen liittyviä kysymyksiä.
 • osaa soveltaa naiserityisyyttä rikosseuraamusalalla ja rikosseuraamustyössä

Opintojakson sisältö

 • Naiset ja rikollisuus tilastojen valossa
 • Naisvankien taustat (sosioekonominen, traumatausta)
 • Naisvankien erityiskysymyksiä (Väkivallan monta puolta, häpeä, itsetunto, lähisuhteiden moni-mutkaisuus, psykiatriset oireet)
 • Naiserityinen rikosseuraamustyö (tämän ainakin voisi jakaa kahteen osaan, ensimmäiseen mää-rittelyä ja otsikoita, toinen osa käytännön esimerkkejä ja sovellustapoja)

Opintojaksolla käytetään Canvas-oppimisympäristöä. 

Arviointi

Opintojakso koostuu seuraavista osasuorituksista (Arviointi, Palautus):

 • Verkkoluennot (2 op) Hyväksytty -Hylätty
 • Oppimistehtävä (3 op) Hyväksytty -Hylätty

  5 op = 135 opiskelijan työtuntia (1 op = n. 27 työtuntia).