Siirry sisältöön

Koulutuksen tarkoituksena on saada seniori-ikäisten osallistujien elämän aikana karttunut tieto ja taito käyttöön. Näin seniori-ikäisten potentiaali tulisi käyttöön yhteiskunnassa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Seniori-ikäiset
 • Hakuaika: 28.8.2020 asti
 • Ajoitus: 2.9.-25.11.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75 €

 

Koulutus on innostava kokonaisuus, jossa luodataan koko elämänkaaren aikana muodostunutta osaamista ja työstetään eri tavoin eläkeaikaan liittyviä odotuksia ja toiveita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi pitkäaikaisen haaveen tai unelman toteuttaminen. Yhtenä eläkeiän toimintavaihtoehtona tutustutaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin.

Koulutuksen tarkoituksena on saada seniori-ikäisten osallistujien elämän aikana karttunut tieto ja taito käyttöön. Näin seniori-ikäisten potentiaali tulisi käyttöön yhteiskunnassa. Tarkoituksena on innostaa etsimään itselle tärkeäksi koettu mielekäs ja iloa tuottava toiminta vapaaehtoistoiminnassa tai muussa toiminnassa. Koulutuksessa perehdytään myös vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja mahdollisuuksiin.

Koulutuksen tavoitteet

 • osallistuja osaa hahmottaa elämän aikana karttunutta tietoa ja taitoa, mm. vapaaehtoistoiminnan kannalta
 • osaa hyödyntää monipuolisesti osaamis- ja toimintavalmiuksiaan vapaaehtoistoiminnassa
 • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan eettiset periaatteet, arvot, toimintamuodot ja mahdollisuudet
 • osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja potentiaaliaan vapaaehtois- tai muussa toiminnassa

Koulutuksesta luodaan osallistujia voimaannuttava prosessi. Omia kokemuksia ja ideoita jaetaan keskustelujen avulla. Elämän aikana hankittua osaamista analysoidaan ja autetaan omien voimavarojen ja unelmien näkyväksi tulemista vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Koulutuksen aikana kartoitetaan osallistujien osaamista ja elämänkokemusta pienimuotoisten tehtävien avulla, jolloin osallistujat tulevat tietoiseksi, millaisia erilaisia rooleja heillä on ollut omassa elämässään ja millaisiin rooleihin he haluaisivat vapaaehtoistoimijoina. Koulutettavia autetaan näkemään myös uusia mahdollisuuksia ja rohkaistaan kokeilemaan uutta. Koulutuksen aikana osallistujat tutustuvat erilaisiin käytännön tehtäviin ja mahdollisuuksiin vapaaehtoistoiminnassa.

Aikataulu

Kurssin aloitus syyskuun alussa, 10 x 4 h (10 lähikertaa).

Loka-marraskuussa tutustuminen 2-3 vapaaehtoistyön toimintaan ja lyhyt harjoittelu.

Syksy 2020 (kaikki kerrat klo 13-16 välisenä aikana): 

 • ke 2.9.
 • ti 8.9.
 • ke 16.9.
 • ke 23.9.
 • ke 7.10.
 • ke 14.10.
 • ke 4.11.
 • ke 11.11.
 • ke 18.11.
 • ke 25.11.

Lisätietoja

Kurssille mahtuu 15 osallistujaa.

Ajantasaisin tieto kurssista on saatavissa ops.laurea.fi-sivulla.

Lisätietoja: