Siirry sisältöön

Hae mukaan opinnolle mikäli aihe sekä sosiaaliala kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.10.-6.11.2020
 • Ajoitus: 9.11.-31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Hyvinkää ja verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojaksolla perehdytään ammatilliseen vuorovaikutukseen teorian ja käytännön harjoitteiden avulla. Tavoitteena on oppia tuntemaan erilaisia vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja asiakastyössä.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa huomioida erityisesti asiakkaan osallisuuden ja voimavarojen hyödyntämisen mahdollisuudet ohjaus- ja vuorovaikutustilanteissa sekä tunnistaa erilaisia ryhmän ohjaamiseen vaikuttavia ilmiötä ja hyödyntää erilaisia dialogiseen toimintaan perustuvia menetelmiä ryhmän ohjaamisessa.

Kurssi noudattaa Laurean sosiaalialan Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus -opintojakson toteutussuunnitelmaa, mutta soveltuu kaikille omien vuorovaikutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tuntea ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan
 • kohdata ja olla vuorovaikutuksessa yksilöiden kanssa
 • toimia ryhmässä ja ohjata ryhmiä
 • ymmärtää asiakkaan osallisuuden ja voimavarojen merkityksen

Opintojakso koostuu seuraavista osista

1. VUOROVAIKUTUSTAIDOT
2. RYHMÄDYNAMIIKKA
3. ASIAKKAAN KOHTAAMISOSAAMINEN

Opintojakso sisältää

Luento-opetusta, verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä, Learning by Developing pienryhmätyöskentelyä työelämäympäristössä tai vaihtoehtoisesti Case työskentelyä pienryhmän kanssa.

Oppimisympäristöt

Lähitapaamisia Hyvinkään kampuksella, etätapaamiset verkkoympäristössä, pienryhmätyöskentelyt vapaavalintaisessa ympäristössä työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Kirjallisuus

Mönkkönen Kaarina, 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Kurssilla ohjataan myös muun kirjallisuuden ja verkkomateriaalin käyttöön.

Arviointi

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisiä arviointikriteerejä. Opintojakson arviointi Hyväksytty-5.

Kurssin ohjelma

 • Ma 9.11. klo 11.00-13.45  Johdanto kurssille (läsnäolovelvollisuus)
 • Ke 11.11. klo 12.30-15.30  Kohtaaminen ja kuuntelu
 • To 12.11. klo 12.30 -15.30  Dialogi ja ammatillisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen
 • Pe 13.11. klo 12.30 –15.30  Verkkovuorovaikutus             
 • Ma 16.11. klo 12.30 -15.30  Tunteet & toiminta                 
 • Ti 17.11. klo 12.30 -15.30  Rajat ja niiden tunnistaminen
 • Ke 18.11. klo 9.00-12.00   Ryhmäilmiöt
 • Pe 20.11. klo 9.00-12.00   Ryhmätentti (läsnäolovelvollisuus)
 • Ke 25.11. klo 8.30-15.45  Ohjattu pienryhmätyöskentely                      
 • Ti 1.12. klo 8.30-11.30  Ohjattu pienryhmätyöskentely
 • To 10.12. klo 8.30-15.45  Seminaaripäivä (läsnäolovelvollisuus)
 • Ti 15.12. klo 8.30 -15.45  Kurssin reflektointi ja yhteinen päätöstilaisuus

 

Lisätietoja: