Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Yritystaloudesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-31.8.2019
 • Ajoitus: 7.10.-16.12.2019
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 150€

Opiskelija osaa

 • laatia suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskelmia
 • laatia yrityksen budjetteja ja hyödyntää niitä yrityksen talousjohtamisessa
 • laatia kustannus- ja hinnoittelulaskelmia
 • arvioida investointihankkeen kannattavuutta
 • soveltaa laskentatoimen raportteja johdon päätöksenteossa syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi

Oppimateriaali

Optima-työtilassa olevien materiaalien lisäksi opiskeltavien teemojen sisältöä on näissä lähteissä. Kirjoja ei käytetä kannesta kanteen, vain tiettyjä Optima-työtilassa mainittuja sivuja. Ikäheimo, S., Malmi, T. & Walden, R. Yrityksen laskentatoimi. Sanoma Pro, 2012. (Yrityksen laskentatoimi) Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. Laskentatoimi. Edita, 2015 (Laskentatoimi) Jyrkkiö, E. & Riistama, V. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY, 2004 (myös verkkojulkaisuna) (Laskentatoimi päätöksenteon apuna) Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. Johdon laskentatoimi. Edita, 2005. (Johdon laskentatoimi) Kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus, 2018) https://www.stat.fi/meta/til/khi.html

Arviointi

Arviointi muodostuu palautettavista harjoitustehtävistä (3 * 20 pistettä) ja kahdesta verkkotentistä (2 * 20 pistettä).

Opintojakson arvosana lasketaan kokonaispisteistä, jotka koostuvat edellä mainituista osista.

Asteikko

Arvosanan 1 saa 40 pisteellä ja arvosanan 5 saa 95 pisteellä. Näiden pistemäärien välillä arvosana lasketaan lineaarisella asteikolla pyöristäen täyteen tasalukuun.

Tyydyttävä

1: 40-46 kokonaispistettä, 2: 47-60 kokonaispistettä

Hyvä

3: 61-74 kokonaispistettä, 4: 75-88 kokonaispistettä

Kiitettävä

5: yli 88 kokonaispistettä

Hylätty

HYL < 40 kokonaispistettä

Toteutuksen tärkeät päivät

 • Ohjaus verkossa 23.10. klo 17.30 - 19
 • Tehtävän 1 palautus 24.10.
 • Verkkotentti 1 29.10. klo 17.30 - 20
 • Tehtävän 2 palautus 20.11.
 • Ohjaus verkossa 9.12.
 • Tehtävän 3 palautus 10.12.
 • Verkkotentti 2 16.12. 17.30 - 20

Sisällön jaksotus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, mutta tehtävien palautus ja verkkotentit täytyy tehdä annetun aikataulun mukaisesti. Ohjeellinen ajoitus:

 • Orientaatio 7.10. - 13.10.
 • Teema 1: Kustannuslaskenta ja toimintolaskenta 14.10. - 29.10.
 • Teema 2: Vaihtoehtoislaskenta ja budjetointi 30.10. - 20.11.
 • Teema 3: Investointien kannattavuuslaskenta 21.11. - 16.12.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

 • Tutustuminen verkkoympäristöön ja palautteen antaminen 8 h
 • Zoom-tapaamiset 3 h
 • Verkkotentit 5 h
 • Itsenäinen opiskelu ja tehtävien teko 254 h

Lisätietoja: