Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Oikeudellisesta osaamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-31.8.2019
 • Ajoitus: 21.10.-20.12.2019
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 150€

Opiskelija osaa

 • rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet
 • rangaistavien tekojen ja seuraamusjärjestelmän lähtökohdat
 • osaa toimia oikeudellisen alan avustavissa tehtävissä

Toteutus

Rikos- ja riita-asioiden istuntojen seuraaminen käräjäoikeudessa

Huom. Opintojakson aloituskerralla on läsnäolovelvollisuus

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojaksoon kuuluu ZOOM-välitteisiä luentoja (pakolliset), käynnit käräjäoikeudessa, oppimistehtävät (määräaikasidonnaiset) ja tentti (määräaikasidonnaiset).

Opintojakson aloitus on yhteinen, koska opintojakson alussa käydään lävitse opintojakson suorittamisen kannalta keskeiset asiat. Yhteiseen aloitukseen voi osallistua verkossa. Aloituksessa on läsnäolovelvoite.

Opintojakson sisältö

 1. Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
 2. Rikosvastuun yleiset edellytykset ja keskeiset rikostyypit
 3. Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet
 4. Lainkäytön funktiot, prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytykset
 5. Tuomioistuimet ja lainkäyttöön osallistuvat muut organisaatiot
 6. Tuomioistuimissa noudatettava menettely riita- ja rikosasioissa
 7. Rikosasioiden esitutkinta ja syyttäjäoikeus
 8. Asianajo, oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu
 9. Tuomioistuinsovittelu, välimiesmenettely ja muut vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat

Oppimateriaali

Erikseen tarkennettavat alueet seuraavasta materiaalista: Lappi-Seppälä et al.: Rikosoikeus, Talentum 2013, verkkojulkaisu Prosessioikeus (2012, 4p.) Luentomateriaali

Ajankäyttö ja kuormitus

 • 10 op, 270 h
 • Keskustelu
 • Luennot
 • Käynnit käräjäoikeudessa
 • Oppimistehtävät
 • Oppimisanalyysi
 • Itsenäinen opiskelu ja tentti

Arviointi

Opintojakson arviointi H-5.

Opintojakson kaikista toteutusosista tulee saada hyväksytty suoritus.

Kriteerit

Tyydyttävä

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija käyttää keskeisiä/yksittäisiä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön

Hyvä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan rikos- ja prosessioikeuden käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Kiitettävä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat kiitettävällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee aihealueen keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä.

Lisätietoja: