Siirry sisältöön

Restonomien opintojaksolla saat kokonaiskuvan ruoka- ja tapahtumapalveluiden järjestämisestä sekä omaat osaamista projektinhallinnasta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruoka- ja tapahtumapalveluiden järjestämisestä kiinnostuneet henkilöt
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 17.08.2020 - 31.08.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Restonomiopintoihin kuuluvalla kurssilla toteutetaan ruokatapahtumaprojekti ryhmätyönä. Kurssilla pääset työskentelemään yhteistyössä matkailu- ja ravitsemisalan alan toimijoiden kanssa Ota olut-tapahtuman parissa. Restonomiopiskelijamme tuottavat vegaaniruokapisteen tapahtumaan.

Opintojakson keskeinen sisältö 

Opintojakson lähijaksot ovat elokuussa, jonka lisäksi ruokatapahtumaprojektin toteutus elokuussa. Tapahtuma Ota Olut -oluttapahtuma, mihin tuotamme vegaaniruokapisteen on elokuun lopussa.

Aiheina:

 • 17-19.8. klo 9-15: Konsepti, kohderyhmä, viestintä, lupa-asiat, omavalvonta, budjetti, markkinointisuunnitelma, ergonomia, turvallisuus, sähkö- ja kaasukalusteiden suunnittelu, logistiikka, reklamaatioiden käsittely, kalustehankinnat -ja vuokraus, sisustusteema ja -elementit, riskianalyysi, aikajana, ryhmien jako ja vastuut (projektipäällikön valinta, sponsorien hankinta.)
 • 24-25.8 klo 9-15: Tuotekehitys ja testaus. Tapahtuman läpikäynti ja varmistus.
 • 28-30.8. Ota olut- tapahtuma, vegaanikoju
 • 31.8. klo 8-11.30: Purku, palautteet, sponsorien kiittäminen

Kurssin suoritettuasi, osaat:

 • Perustiedot miten ruokatapahtuma järjestetään
 • Perustiedot tapahtumajärjestämisen laillisesta, käytännöllisestä ja ajankäytöllisestä toimimisesta
 • Tunnistaa tapahtumanjärjestämisen riskikohdan ja niiden taustat
 • Suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyvää kaupallista toimintaa
 • ideoida, suunnitella ja kehittää kohderyhmälähtöisesti tapahtumiin liittyviä tuotteita ja kokonaisuuksia kaupallista tarkoitusta varten
 • toimia vastuullisesti ruokatapahtuman järjestäjänä

Kirjallisuus ja materiaalit:

 • Oppimateriaali ja kirjallisuus julkaistaan jakson Optima-työtilassa Ruokatapahtuman toteuttaminen.

Aikataulu:

Lähijaksot toteutetaan Leppävaaran kampuksella, ruokatapahtumaprojekti muualla. Elokuussa alussa 5 tiivispäivää (klo 9-15) ja tapahtuman valmistelu. Tapahtuma Ota Olut -oluttapahtuma, mihin tuotamme vegaaniruokapisteen on elokuun lopussa, läsnäolo siellä välttämätöntä.

 • 17.08.2020 09.00 - 15.00
 • 18.08.2020 09.00 - 15.00
 • 19.08.2020 09.00 - 15.00
 • 24.08.2020 09.00 - 15.00
 • 25.08.2020 09.00 - 15.00
 • 27.08.2020 09.00 - 16.00
 • 28.08.2020 12.00 - 23.59 Ota Olut -festivaalit
 • 29.08.2020 12.00 - 23.59 Ota Olut -festivaalit
 • 30.08.2020 12.00 - 23.59 Ota Olut -festivaalit
 • 31.08.2020 08.00 - 11.30 

Osallistuminen lähitunneille on välttämätöntä. Opintojaksolla osoitetaan osaamisen kehittyminen annettujen tehtävien ja ruokatapahtumaprojektin avulla. Tehtävät ja opintoaineistot linkkeineen ja tehtävien palautuskansiot ovat jakson Optima-työtilassa. 

Tehtävät:

 • Opintopäiväkirja tuntien aiheista
 • Trenditehtävä
 • Itse tapahtuman valmistelu ja tuottaminen
 • Läsnäolo tapahtumassa elokuun lopussa
 • Vertaisarviointi ja oma arviointi

Arviointi

 Arvioitavat osat:
1. Ruokatapahtuma (tiimissä toimiminen): arviointi T1 - K5 (70 %)
2. Oppimispäiväkirja T1-K5 (30%)
3. Opintojaksolla käytetään myös itsearviointia ja vertaisarviointia

 

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa kurssilta. 

Lisätietoja: