Siirry sisältöön

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Matkailu ja palveluliiketoiminnasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 23.09.2020 - 31.10.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 13.12.2020
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 30€

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC-opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. 

Toteutus

 • Opintojakso toteutetaan ajalla 1.10 - 13.12.2020
 • Opinnot toteutetaan MOOCina Canvas-oppimisalustalla, josta löytyy ohjeistus opintoihin
 • Verkkototeutus suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Virtuaaliopinnot 2 op on 54 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti
 • HUOMIO: Työtila sulkeutuu su 13.12.2020. Kaikki tehtävät on viimeistään silloin suoritettava hyväksytysti, jotta voi saada koko kurssista hyväksytyn suoritusmerkinnän.

Opintojakson sisältö

Opintojakso muodostuu kahdesta teemasta; matkailun toimiala ja elämys. Opintojaksolla opitaan marata-alan keskeisimpiä tunnuslukuja, markkinointia ja vastuullisuutta sekä elämyksen määritelmää ja ulottuvuuksia sekä asiakaspalvelijan roolia.

 • Opinnon suorittaminen tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin. Kurssin sisältö on suositeltavaa opiskella moduulien ja tehtävien etenemisjärjestyksessä.
 • Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Laurean Canvas-oppimisympäristössä.

Materiaalit

 • Elektroninen oppimateriaali ilmoitetaan tehtävien yhteydessä Canvas-työtilassa.

Arviointi

 • Opinnot ja tehtävät arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty
 • Kaikki tehtävät ovat itseohjautuvia. Opiskelija saa automaattista palautetta suorituksen yhteydessä.
 • Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun kaikki tehtävät on suoritettu.

Lisätietoja: