Siirry sisältöön

Työlainsäädännön opintojakso antaa loistavia valmiuksia erilaisiin haasteisiin esimiestehtävissä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Oikeudellisista opinnoista kiinnostuneille
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 01.09.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opinnolla keskitytään työlainsäädännön keskeiseen lainsäädäntöön esimiehen näkökulmasta. Tunneilla käydään läpi huomioitavia asioita liittyen

 • työntekijän rekrytointiin
 • työsopimuksen laadintaan
 • työnantajan yhteistoimintavelvoitteisiin
 • työturvallisuuteen
 • yhdenvertaisuuteen ja yksityisyyteen työelämässä
 • työehtosopimuksiin
 • työsuhteen päättämiseen

Opintojakson teemat: 

 • Työsopimuslaki
 • Työ- ja virkaehtosopimukset
 • Työaikalaki, Vuosilomalaki
 • Työturvallisuus, työsuojelu
 • Yhteistoimintalaki
 • Yhdenvert., tasa-arvo, tietosuoja

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osa:

 • Soveltaa työsuhteisiin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja ennakoida haasteelliset työoikeudelliset tilanteet
 • Soveltaa keskeisiä virkasuhteisiin liittyviä oikeusnormeja, erityisesti virkamiehen asemaan ja oikeusiin
 • Soveltaa työntekijöiden ja virkamiesten työsuojeluun, eläkkeisiin ja yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä
 • Tuntee työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän

Oppimateriaali

Opintojaksolle suositellaan mm. seuraavaa kirjallisuutta:

 • Bruun, N. ja von Koskull, A. (2012) Työoikeuden perusteet. Talentum, Helsinki
 • Paanetoja, J. (2019) Työoikeus tutuksi – käsikirja. Edita, Helsinki.
  Tiitinen, K ja Kröger, T. (2012) Työsopimusoikeus. Talentum, Helsinki.

Olennaista on tutustua sisältöön liittyvään ajantasaiseen lainsäädäntöön.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu:

 • Tehtäviin
 • Tenttiin

Aikataulu

Verkkoluennot:

02.09.2020 10.00 - 11.30
16.09.2020 10.00 - 11.30
30.09.2020 10.00 - 11.30

 

 

Lisätietoja: