Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 17.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Virtuaaliopintoja ja lähiopetusta Otaniemessä
 • Hinta: 75 €

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
 • ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Lähiopetuksena kampuksella ja verkko-opetuksena Zoomissa.

 • Itsenäinen työskentely
 • Svenska för tradenomer -opintojakso koostuu kahdesta osasta: ruotsin kirjallinen ja suullinen taito
 • Kurssitentti on Otaniemen kampuksella, tentin voi tehdä myös yleisenä uusintapäivänä millä tahansa Laurean kampuksella (ks. lisätietoja opiskelijan Intrasta opintojen alettua)

Materiaali ja kirjallisuus

Kirjallinen oppimateriaali:

 • Gå med vinst! Affärsvenska for högskolor (Hanska-Aare, Keränen, Lehtoviita), painos 2014.
  > Voit lainata kirjan kirjastosta tai ostaa kirjakaupasta, myös digikirja on saatavilla (maksullinen lisenssi): ks. edita.fi. Kirjaa käytetään koko kurssin ajan.
 • Opettajan tunneilla tai Canvaksessa jakamat materiaalit

Verkkotehtäviä:

 • Promentor, www.promentor.fi, Haka-kirjautuminen Laurean tunnuksilla, Ruotsinkielinen liikeviestintä (peruskielioppia voit harjoitella kohdassa: Grundkurs Svenska)
 • HAMK-BUD (Bygg Upp Din svenska): liiketalous

Sanakirjoja:

 • Mot-sanakirja (ks. Intra: kirjasto, sanakirjat. Käytössä Laurean tunnuksilla)
 • Tekniikan suomi ja kaupan ruotsi -sanakirja (Talvitie), saatavilla Laurean käsikirjastossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan asteikolla 0-5.

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan:

 • Aktiivinen osallistuminen opetukseen
 • Kirjallinen tentti hyväksytysti suoritetuna (50% oikein tentissä=1)
 • Suullinen esitys (erikseen sovittava aikataulu)
 • ltsenäisen opiskelun tehtävät palautettuina ajallaan 

Lisätietoja: