Siirry sisältöön

Hae opintojaksolle, jos sinua kiinnostaa liiketoiminnan kehittäminen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 04.09.2020 - 05.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 150 €

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kehittää asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja ja -prosesseja
 • kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja
 • valita oikeat markkinointitoimenpiteet eri kohderyhmille
 • hinnoitella tuotteita ja palveluita
 • käynnistää liiketoimintaa ja perustaa yrityksen

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa sekä verkossa. Tapaamisia kampuksella on viisi, ja niiden välillä opiskelija ja opiskelijatiimit toimivat itsenäisesti verkossa / tapaamisin.

Opintojaksolla kehitetään uutta liikeideaa tiimeissä. Projektin aikana syntyy ymmärrys siitä, miten asiakaslähtöistä liiketoimintaa kehitetään ja miten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät prosessit liittyvät toisiinsa. Projektin aikana tehdään vaiheittain liiketoimintasuunnitelma, johon kuuluu mm. toimintaympäristön analyysi, Business Model Canvas ja Value Proposition Canvas , markkinointi, liikeideaan liittyvien palvelu- tai tuotekonseptien ideointi ja testaus asiakkaiden parissa. Lisäksi tehdään hinnoitteluun, myyntiin ja yrityksen kannattavuuteen liittyvät laskelmat.

Henkilökohtaisena tehtävänä on monivalintatentti verkossa.

Tunteja ja tehtävien palautuksia on viikoittain opintojakson aikana. Suurin osa tehtävistä tehdään tiimissä.

Aikataulu

Lähiopetus Otaniemen kampuksella:

 • 04.09.2020 09.00 - 12.00  Orientaatio
 • 02.10.2020 09.00 - 12.00
 • 30.10.2020 09.00 - 12.00
 • 31.10.2020 09.00 - 12.00
 • 27.11.2020 12.30 - 15.30 Loppuesitykset


Muu työskentelyaikataulu on Optimassa.
Huomioithan, että aikatuluihin saattaa tulla pieniä muutoksia.

Materiaali ja kirjallisuus

 • Bergström, S. ja Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita (Laureassa kirjana ja e-kirjana)
 • Yrityksen perustamisoppaat (Optima työtilassa)
 • Ohjaajien luennot.
 • Materiaalit on määritelty yksityiskohtaisesti Optimassa.

Arviointi

Henkilökohtainen tentti (30%) arvioidaan arvosanalla 1-5.
Tiimin projekti (70%) arvioidaan arvosanalla 1-5.
Opintojakson lopussa tehdään itsearviointi sekä pidetään ohjattu palautekeskustelu Zoomissa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää molempien osa-alueiden suorittamista hyväksytysti.

H-5

Lisätietoja: