Siirry sisältöön

Hae mukaan opintoihin, jos sinua kiinnostaa olla mukana tekemässä yritysprojektia! Opintojaksolla on myös vierailevia luennoitsijoita eri yrityksistä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Liiketoiminnasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 30.09.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksiä, erilaisia asiakastarpeita ja -ratkaisuja
 • toimia asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
 • toimia projekteissa ja projektiryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti, tietoturvallisesti sekä tavoitteellisesti työvälineitä hyödyntäen
 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan käsitteitä käyttäen

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena sisältäen sekä lähi- että virtuaaliopetusta. Opintojaksolla on yksilö- ja tiimitehtäviä.
Jaksolla toteutetaan tiimityönä valitulle yritykselle markkinointiin liittyvä projekti. Opintojaksolla tehdään projekti valitusta yrityksestä. Opintojaksolla on myös vierailevia luennoitsijoita eri yrityksistä.

Aikataulu

Otaniemen kampuksella sekä virtuaalisesti.Opintojakso alkaa 30.9 zoom -sessiolla. Otaniemen kampuksen lähipäivät ovat:
 • 12.11.2020 12.30 - 16.00
 • 13.11.2020 09.00 - 16.00
 • 10.12.2020 09.00 - 16.00. Huom. aikatauluihin voi tulla pieniä muutoksia.

Materiaali sekä kirjallisuus

 • Kettunen: Onnistu projektissa
 • Rubanovitsch - Aalto: Myy enemmän – myy paremmin
 • Muu lähdeaineisto ja luennot
 • Materiaali täsmentyy myöhemmin.

Arviointi

Loppuarvosana koostuu projektityöstä, itsenäisestä tehtävästä sekä muista oppimistehtävistä.

H-5

Lisätietoja: