Siirry sisältöön

Viikolla on mukana luennoimassa futuristeja ja alansa asiantuntijoita. Mukana inspiroivia puheenvuoroja pitämässä ovat muun muassa tulevaisuustutkijat Ilkka Halava, Elina Hiltunen ja Sam Inkinen!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kiinteistöalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.11.- 18.11.2020
 • Ajoitus: 23.11.-28.11.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Tulevaisuuden osaajat on 3AMK:n eli Haaga-Helian, Laurean sekä Metropolian järjestämä intensiiviviikko. Intensiiviviikolle ovat tervetulleita kaikki, riippumatta aikaisemmista opinnoista tai taustasta.

Intensiiviviikko järjestetään Zoomissa ma-la 23.-28.11.2020. Opit muun muassa ennakoimaan tulevaa sekä ymmärtämään tulevaisuuden vaikutuksen työelämään ja osaamiseen. Intensiiviviikko koostuu monipuolisista luennoista, tehtävistä ja työstöfoorumista. Luennot tallennetaan, joten luentojen osalta intensiiviviikolle voi osallistua omien aikataulujen mukaisesti. Vain työstöfoorumiin osallistumisen ajankohta on kiinteä. 

 

Viikolla on mukana luennoimassa futuristeja ja alansa asiantuntijoita. Mukana inspiroivia puheenvuoroja pitämässä ovat muun muassa tulevaisuustutkijat Ilkka Halava, Elina Hiltunen ja Sam Inkinen! Luennoilla kuulet näkymiä muun muassa kaupan alan murroksesta johtamisen muutokseen ja jakamistaloudesta ruokapalveluin. Tarkemmat tiedot luennoista ja viikon aikataulusta löydät täältä.

Viikko huipentuu työstöfoorumiin, jossa kehitetään tulevaisuusidean pohjalta uusi tuote tai palvelu. Opiskelijoille työstöfoorumiin osallistuminen on pakollista ja henkilöstölle vapaaehtoista.

Lisäksi viikolla on mahdollisuus päästä käyttämään Futures Platform -työkalua ja luomaan sen avulla oma tulevaisuuskartta! Futures Platform on digitaalinen tulevaisuusalusta, jonka avulla voit kurkistaa tulevaisuuteen futuristien luoman sisällön avulla. Tutustu Futures Platform -työkaluun tästä videosta.

Osaamistavoitteet

Tulevaisuuden osaajat - opintojaksolla opiskelija oppii arvioimaan eritasoisten muutosvoimien ja -ajureiden vaikutusta työelämään, työhön ja osaamistarpeisiin. Hän oppii tarkastelemaan toimintaympäristöä tulevaisuuksista tietämisen intressistä käsin, tulkitsemaan tulevaisuuksiin vaikuttavia megatrendejä ja trendejä sekä muita signaaleja ja ilmiöitä sekä luonnostelemaan vaihtoehtoisia skenaarioita. Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään ennakointitietoa muun muassa tuote- ja palveluinnovaatioiden konseptointiin.

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle metodologisia valmiuksia tulevaisuuksien ennakointiin sekä toiminta- ja mikroympäristöjen monitorointiin. Lähi- ja etäopintojaksoilla painottuvat tulevaisuustutkimuksen ja ennakointimenetelmät sekä palveluliiketoiminnalliset ja -strategiset ilmiöt. Opiskelija oppii hyödyntämään olemassa olevia määrällisiä ja laadullisia trenditutkimuksia, ennusteita ja skenaarioita sekä kokoamaan itsenäisesti tulevaisuusdataa. Hän oppii käyttämään tulevaisuuksien tutkimuksen työkaluja sekä oman työn että organisaation proaktiivisessa kehittämisessä.

Sisältö

 • Tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin lähtökohdat ja peruskäsitteet
 • Megatrendit, trendit, heikot signaalit, PESTE
 • Ennakointiprosessi ja ennakoinnin menetelmät
 • Eri toimialojen palveluiden tulevaisuudet
 • Tulevaisuuden työt, tehtävät ja osaamiset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Ennakkotehtävä, oppimistehtävä, neljä pakollista luentoja ja vähintään kuusi valinnaista luentoa, Future´s Platform- työkalun tehtävä, pienryhmätyöskentely työstöfoorumissa sekä itsenäinen opiskelu.

Vastuuopettajat

 • A. Heikkinen, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Susanna Kivelä, yliopettaja, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Päivi Käri-Zein, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Jarmo Ritalahti, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Ilmoittaudu mukaan viikolle viimeistään 18.11. mennessä.

Lisätietoa 3AMK intensiiviviikosta täältä.

 

 

 

Lisätietoja: