Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: espanjan kielestä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
  • Ajoitus: 14.09.2020 - 27.11.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: 75 €

Verkkototeutuksena oleva kurssi espanjan kielen alkeiden syventämiseen. Opiskelija saavuttaa kurssilla eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
  • osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
  • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
  • tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ventana 2, Anna Ahlava

Kielioppi: vokaalinmuutosverbit, ser/estar verbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu verkkotehtäviin ja lopputenttiin. Lopputentti pidetään 27.11.2020.

Huomaathan ilmoittautuessasi, että valitset toteutuksen tunnuksella R0084-3008.

Lisätietoja: