Siirry sisältöön

Ilmoittaudu mukaan espanjan kielen perusteisiin!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: ne, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 03.09.2020 - 03.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Kurssilla opiskelija oppii espanjan kielen perussanastoa ja rakenteita sekä  tuntemaan kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Opintojakson sisältö: ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja intonaatiota. Opiskelija oppii mm. kertomaan itsestään, työstään, opiskelustaan, mielipiteistään, tervehtimään, kysymään kuulumisia, asioimaan ravintolassa/baarissa.

Peruskielioppia: mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus, säännöllisten verbien preesenstaivutus, kysymyssanoja, lukusanoja, persoonapronomineja.

Lähtötaso: kurssi tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen rakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1, oppikirja & opiskelijan digitaalinen tehtäväaineisto.
Opettajan tunneilla jakama lisämateriaali.

Arviointi

Arviointiasteikko: 1 - 5. Arviontiperusteet: jatkuva näyttö, tuntiaktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.

Aikataulu

 • 03.09.2020 12.30 - 15.00
 • 10.09.2020 12.30 - 15.00
 • 17.09.2020 12.30 - 15.00
 • 24.09.2020 12.30 - 15.00
 • 01.10.2020 12.30 - 15.00
 • 08.10.2020 12.30 - 15.00
 • 15.10.2020 12.30 - 15.00
 • 22.10.2020 12.30 - 15.00
 • 05.11.2020 12.30 - 15.00
 • 12.11.2020 12.30 - 15.00
 • 19.11.2020 12.30 - 15.00
 • 26.11.2020 12.30 - 15.00
 • 03.12.2020 12.30 - 15.00
 • 10.12.2020 12.30 - 15.00 

Lähiopetus (torstaisin klo 12.30 - 15.00) Leppävaaran kampuksella ja itsenäinen työskentely. 

Läsnäolovelvollisuus pedagogisista syistä 70 % (4 lähiopetuskertaa voi olla poissa).
Opetus alkaa 3.9.2020 ja päättyy 3.12.2020.

Lisätietoja: