Siirry sisältöön

Peruutuspaikkoja saatu lisätarjontaan! Huomaa opintojakson ennakkovaatimukset.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Kauneudenhoidosta ja kemiasta kiinnostuneet, joilla aiempi kemian osaaminen
  • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
  • Ajoitus: 20.10.2020 - 16.12.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Tikkurila, Vantaa
  • Hinta: 75€

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opiskelija osaa

  • yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen
  • tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla
  • tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Ennakkotietovaatimukset
HUOMAA, tämän kurssin osallistumiseen on ennakkotietovaatimuksena Kemian perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot entuudestaan, esim. Lukion kemian jatkokurssit. Haussa osaaminen tarkistetaan. 

To­teu­tus­ta­pa

Opintojaksolla perehdytään kosmetiikassa käytettävien aineiden kemialliseen rakenteeseen sekä fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Opitaan tunnistamaan erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtäviä kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla sekä tunnistamaan keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta.

Opintojaksolla on kontaktiopetusta, kotitehtäviä ja tentti. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jonka kautta myös opintojaksoon liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle.
Kontakteilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Lisäksi opinojakson varsinainen tentti on viimeisellä kontaktikerralla, joten silloin pitää myös olla paikalla.

Ar­vioin­ti­me­ne­tel­mät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 20.10.2020 klo 12.30.

Opetusaikataulu ja tila:
20.10.2020 12.30 - 15.45  B404 Läsnäolovelvoite  
21.10.2020 08.30 - 11.45  B404   
04.11.2020 08.30 - 11.45  B404   
11.11.2020 08.30 - 11.45  B404   
19.11.2020 12.30 - 15.45  B404   
25.11.2020 08.30 - 11.45  B404   
02.12.2020 08.30 - 11.45  B404   
09.12.2020 08.30 - 11.45  B404    
16.12.2020 08.30 - 11.45  B409 TENTTI

Opintojakso toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

 

Lisätietoja: