Siirry sisältöön

Tämä verkko-opintojakso on avoimen AMK:n lisätarjontaan tuotu.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kauneudenhoidosta ja kemiasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 15.06.-02.08.2020
 • Ajoitus: 01.09.2020 - 08.10.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75€

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opiskelija osaa

 • kemian peruskäsitteet
 • luokitella aineet puhtaisiin aineisiin, yhdisteisiin tai seoksiin
 • vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen esim. aineen olomuodolle
 • perushiiliyhdisteistä tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden merkityksen hiiliyhdisteen ominaisuuksille

To­teu­tus­ta­pa

Opintojaksolla käydään läpi kosmetiikan kannalta oleellisia kemian perusteita ja sidoksia.

Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jonka kautta myös opintojaksoon liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle.

Käsiteltävät aiheet:

 • Atomi ja jaksollinen järjestelmä
 • Puhtaat aineet ja seokset
 • Vahvat sidokset
 • Poolisuus ja funktionaaliset ryhmät
 • Ainemäärä ja konsentraatio
 • Heikot sidokset

Materiaalit ja kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy pääosin Canvas-työtilasta. Lisää materiaalia löytyy esim. internetistä tai lukion kemian kirjoista. Lisäksi internetistä löytyvät erilaiset kemian videot kuten Opetus TV.

Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta.

Ar­vioin­ti­me­ne­tel­mät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Aika ja paikka

Canvas -oppimisalustalla seuraavasti:

 • 01.09.2020 16.00 - 19.00 Verkkoluento
 • 10.09.2020 16.00 - 18.00 Verkkoluento
 • 17.09.2020 16.00 - 18.00 Verkkoluento
 • 28.09.2020 16.00 - 18.00 Verkkoluento
 • 08.10.2020 16.00 - 18.00 Verkkoluento 

 

Lisätietoja: