Siirry sisältöön

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssilla tutustutaan kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutukseen, estenomikoulutuksen pääsisältöihin ja estenomin osaamiseen sekä kosmetiikan markkinointiin ja myyntiin. Hae mikäli kauneudenhoitoala kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kauneudenhoitoalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 23.09.2020 - 31.10.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 13.12.2020
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 30€

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. 

Kurssilla tutustutaan

 • kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutukseen  
 • estenomikoulutuksen pääsisältöihin ja estenomin osaamiseen  
 • kosmetiikan markkinoille saattamiseen liittyviin lakeihin ja asetuksiin
 • kosmetiikan myyntiin ja jakeluun liittyviin liiketaloudellisiin ratkaisuihin  

Toteutus

Opintojakson sisältö jaksottuu kuvitteelliseen projektiin, jossa opiskelija on kansainvälisen kosmetiikka-alan messuilla EU-alueella, missä hän oppii tuotteen maahantuonnista, lainsäädännöstä, jakelusta sekä markkinoinnista ja kohderyhmistä.

 • Opintojakso toteutetaan ajalla 1.10 - 13.12.2020
 • Opinnot toteutetaan MOOCina CANVAS oppimisalustalla, josta löytyy ohjeistus opintoihin
 • Verkkototeutus suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Virtuaaliopinnot 2 op on 54 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti

Opintojakson sisältö

 • Opinnon suorittaminen tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin. Kurssin sisältö on suositeltavaa opiskella moduulien ja tehtävien etenemisjärjestyksessä.
 • Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Laurean Canvas oppimisympäristössä.

Materiaalit

 • Elektroninen oppimateriaali ilmoitetaan tehtävien yhteydessä Canvas-työtilassa.

Arviointi

 • Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty

Lisätietoja: